– Ærefullt og stor stas

F.v Jannecke Hofset, Mads Nygaard og Lena Berg (Foto: Nadia Frantsen)

Lena Berg og Jannecke Hofset er tildelt William Nygaards legat 2018 for utgivelsen "God i norsk", et læreverk for voksne innvandrere.

– Det er ærefullt og stor stas å få en slik pris som fersk lærebokforfatter. Og det er gledelig at deltakere i norskopplæring over hele Norge allerede bruker God i norsk, det er den beste tilbakemeldingen vi kan få, sier de to prisvinnerne.

William Nygaards legat ble i går delt ut under Aschehoug Undervisnings hagefest, og det var Lena Berg fra Elverum og Jannecke Hofset fra Ålesund som stakk av med prisen for utgivelsen God i norsk.

Tenker nytt rundt faget

De to forfatterne utmerker seg med sin evne til å tenke nytt rundt faget. Verket er aktuelt og oppdatert når det gjelder ny pedagogikk.

 – I tråd med rådende politikk om å føre innvandrere raskere ut i arbeidslivet, legger forfatterne stor vekt på å forberede brukerne på det yrkesvokabularet og de aktuelle innfallsvinklene og kulturelle kodene som innvandrere trenger for å lykkes i det norske arbeidslivet, sier forlegger og konserndirektør Mads Nygaard i sin begrunnelse for prisen.

God i norsk er skrevet for et språkopplæringstilbud som følges av alle innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Verket er også oversatt til nynorsk.

Stolte forfattere

 – Det har vært spennende å skrive et læreverk og få gjøre det ut i fra egne tanker, ideer og erfaringer med hva som fungerer for deltakerne. Nå kjenner jeg på stoltheten over å ha vært med på å utvikle God i norsk, og gleder meg til å jobbe videre med neste bok i en serie på totalt tre bøker, forteller Lena Berg.

Jannecke Hofset har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Ålesund voksenopplæringssenter. Hun er opptatt av grammatikkformidling og har skrevet masteroppgave om dette emnet. I tillegg har hun bred erfaring både som fagkonsulent, foredragsholder på ulike etterutdanningskurs og som sensor i regi av Kompetanse Norge.

Lena Berg jobber som norsk- og engelsklærer ved Elverum læringssenter. Hun har lang erfaring fra muntlig og skriftlig sensorarbeid i regi av Kompetanse Norge og har holdt en rekke kurs om temaet vurdering for læring i andrespråksklasserommet.

Legatet

William Nygaards legat ble opprettet i 1972 i forbindelse med Aschehougs 100-års jubileum. Legatet tildeles forfattere av eller bidragsyter til skolebøker, lærebøker, fagbøker utgitt av Aschehoug forlag. Legatet kan ikke søkes, og utdeling skjer ved styret i Aschehoug forlag. Legatet er på 50 000 kroner.