Poesi og poeter

Ukens quiz er viet poesien. Kan du navnet på diktene eller dikterne? Lykke til.

Kjente dikt?

Kjenner du disse titlene, vers og forfattere? Lykke til.

(Ill. Vinternatt, tresnitt av Nikolai Astrup)