Nytt samarbeid skal styrke uavhengige forlag og bokhandler

Boksalongen i Bergen

Stadig større deler av det norske bokmarkedet er eid av mektige konsern, og det er vanskelig å klare seg som uavhengig aktør. Dette vil det nyetablerte nettverket «Forum for uavhengige aktører i bokbransjen» gjøre noe med.

Forumet består av både forlag, distribusjonsledd og bokhandlere, og har allerede kort tid etter etableringen 35 medlemmer fra hele landet. Dette er første gang at uavhengige forlag og bokhandler går sammen i et felles forum.

–  Som en liten uavhengig bokhandel i en veldig utfordrende og topptung bransje, er vi evig takknemlige for å ha et nettverk av venner og allierte rundt oss. Det oppleves som riktig, viktig og verdifullt å være en del av et fellesskap som tenker og drar i samme retning, sier Espen Munkebye, daglig leder i Sagene bokhandel.

Gjennom bred erfaring fra utgivelse, salg og formidling av litteratur, ønsker forumet å være en stemme i ordskiftet og et tilskudd til de kommersielle forlags- og bokhandlerstrukturene i Norge.

– Det har vore eit behov for ein arena der dei uavhengige kan samlast og snakkast fritt. Vi ser allereie no kor stort utbytte vi har av å kunne utveksle erfaringar. Det er mykje eg på forlagssida ikkje veit om å drive bokhandel, og eg har tru på at vi lettare kan finne løysingar om vi prøver å forstå kvarandre betre, sier Simone Stibbe, forlagssjef i Skald på Leikanger i Sogn.

Forumet vil også være et fellesskap for diskusjon og utveksling av kunnskap. Et slikt fellesskap har vært savnet av aktører som står utenfor de konserneide systemene.

– Alle småe og uavhengige verksemder slit i møte med dei store aktørane i ein marknad. Det er ikkje noko nytt. Men bokbransjen er full av unnatak, særavtalar, intrikate eigarstrukturar og unike støtteordningar. Mykje av dette tek ikkje omsyn til utfordringar små forlag eller uavhengige bokhandlarar har. Eg er med i dette nettverket for å læra og for å gjera eit forsøk på å endra rammevilkåra til det betre, sier Kjartan Helleve som driver Fonna Forlag.

Bokbransjen er i dag preget av store forlagskonsern som har eierskap i både Bokbasen, distribusjonssentralene og bokhandlerkjedene. De politiske virkemidlene for å styrke mangfoldet i litteraturen må i større grad treffe de uavhengige aktørene, mener medlemmene i det nyetablerte nettverket. Forumet leverte et felles høringssvar til boklovforskriften i 2023. Den 1. januar 2024 trådte den nye bokloven i kraft uten § 12 om innkjøpsrabatt, i påvente av en ekstern gjennomgang av bokbransjens innspill. Utredningen skal leveres til Kulturdepartementet innen 3. juni.

– Bokloven gir bokbransjen et unntak fra konkurranseloven for å sikre bredde, mangfold, kvalitet og tilgjengelighet av litteratur som utgis i Norge. For å oppnå dette målet mener vi at de uavhengige aktørene må få bedre rammevilkår. Det nyetablerte forumet gir departementet og foreningene en fantastisk mulighet til representasjon fra små og uavhengige forlag og bokhandler i prosessen frem mot en fungerende forskrift, sier Inga Moen Danielsen, daglig leder i Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen i Bergen.

Medlemmene av forumet understreker at nettverket er åpent for alle uavhengige aktører i bokbransjen og håper flere vil slutte seg til etter hvert som forumets eksistens blir bedre kjent.

– Alt henger sammen med alt i dette bokkretsløpet, det har blitt enda tydeligere for meg etter at Camino også fikk en liten bokhandel som selger andres bøker. Da oppleves det ekstremt verdifullt å være en del av et fellesskap med folk som har erfaring fra begge sider av bordet, og med det å være liten i et system som er lagt opp for de store, sier Signe Prøis som driver Camino forlag og bokhandel i Fredrikstad.

Her er alle medlemmene av Forumet

 • Anton & James bokhandel

 • Audiatur (bokhandel)

 • Boksalongen (bokhandel)

 • Camino bok (bokhandel)

 • Camino forlag

 • Cappelens forslag (bokhandel)

 • Existenz forlag

 • Figenschou forlag

 • Fonna forlag

 • Forlagshuset Vest

 • Forlagshuset i Vestfold

 • Frisk forlag

 • Gullberg & Bostadløkken (bokhandel)

 • Heinesen forlag

 • H//O//F forlag

 • Humanist forlag

 • Jippi forlag

 • Jæren forlag

 • Les Bones Dones (forlag)

 • Litteraturbåten Epos (bokhandel)

 • Memo forlag

 • Meteor forlag

 • No Comprendo Press (forlag)

 • Papiret (forlag)

 • Pelikanen (forlag)

 • Sagene Bokhandel

 • Skald (forlag)

 • Solum Bokvennen (forlag)

 • Strand (forlag)

 • Svovel barnebokhandel

 • Teft forlag

 • Tekstallianse (branseorganisasjon for litteraturfeltet i Vestland og Rogaland)

 • Tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen

 • Tronsmo (bokhandel)

 • Prismatic pages (bokhandel)