Nye mellomledere i Cappelen Damm

NNNNN: Anne Liebenberg.

Anne Liebenberg blir en av tre nye mellomledere i Cappelen Damms nye markeds- og salgsorganisasjon.

Det er store bevegelser i flere av storforlagene for tiden. Før jul varslet Cappelen Damm omorganisering i sakprosaredaksjonen, som en følge av kutt i antall utgivelser. Elisabeth Steen slutter i sin forlagsdirektør-stilling og blir etterfulgt av Font-forlagssjef Knut Ola Ulvestad.

Må se mulighetene

Parallelt har det også vært en omorganisering på salgs- og markedssiden. Denne har endt opp med at sals-og markedsdirektør Knut Gørvell har ansatt tre mellomledere i teamet sitt: Anne Liebenberg som salgssjef, Tone Hansen som kommunikasjonssjef og Tonje Skjervold som digital markedssjef. Disse tre skal ha ansvaret samtlige allmennbok-kategorier.

– Selv om det er ny organisasjon, er suksessfaktorene de samme for oss – i tillegg gi ut de rette bøkene, selvsagt: Det er å fange opp hver eneste bok, se mulighetene og bidra til maksimalt salg for hver tittel, sier Anne Liebenberg.

Team med åtte

Hun får åtte medarbeider i sitt team. Blant dem er to kjedekontakter, en butikkansvarlig og en ute-selger. Beate Bille, Cecilie Nessheim, Arne Marius Stølan og Lasse Westad fyller disse rollene. Dessuten er det tre salgs-og markedsansvarlige, som skal arbeide for å generere salg av forlagets titler og konsepter i alle salgskanaler, med ansvar for bokens livsløp fra lansering til tilbud. Her blir Liv Grønback ansvarlig for skjønnlitteraturen, Linda Aagenes for sakprosaen og Tanja Hoel for barne- og ungdomsbøker. Siste kvinne i teamet er Kristin Stiklestad, som driver bokhandelen og har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av alle arrangementer som er på huset.

SKAL FORSVARE MARKEDSANDELER: Anne Liebenberg.

Må ta markedsandeler

Liebenberg tror man går krevende tider i møte:

– Her er det ulike oppfatninger i ulike forlag, men vi må være forberedt på noen tøffe år i bokbransjen i tiden som kommer. Markedet blir neppe større, så det handler om å forsvare og øke markedsandeler. Det har jeg tror på at vi skal klare.