Nykommer-trippel på Boklista

De tre øverste plasseringene på generell-Boklista er besatt av nykommere - blant dem Kristin Thorsnes.

Hele pallen på generell-Boklista er dekket av nye bøker. Helt øverst troner Plagg som passer perfekt (Stenersens), etterfulgt av Per Heimlys bok om Ari Behn og Kristin Thorsnes’ sybok.

På Boklista for skjønnlitteratur er situasjonen derimot helt motsatt. De tre øverste plasseringene er uforandret fra forrige liste, og det er fremdeles Victoria Hislops August (Vigmostad & Bjørke) som troner øverst.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 31 – 2021

WordPress Tables Plugin

 

Boklista for generell litteratur – Uke 31 – 2021

WordPress Tables Plugin

 

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 31 – 2021

WordPress Tables Plugin

 

E-boklista – Uke 31 – 2021

WordPress Tables Plugin