Ny undersøkelse om mangfold

Hva skal til for å skape et mer inkluderende kulturliv? En ny undersøkelse viser hvordan ulike kunst- og kulturvirksomheter arbeider med å fremme mangfold.

I en spørreundersøkelse gjennomført av Rambøll for Kulturrådet har 321 kunst- og kulturvirksomheter over hele landet svart på hvordan de jobber med mangfold.

– Undersøkelsen gir oss god innsikt i hvordan kunst- og kulturvirksomheter jobber med mangfold, også hva de ser som utfordringer i sitt daglige arbeid og med å samle informasjon. Den har en bevisstgjørende effekt som bidrar til viktige samtaler og debatter om hva slags data som er nødvendig for å skape et mer inkluderende kulturliv, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen i rapporten fra Kulturrådet.

Ulike tiltak

87 prosent av virksomhetene oppgir at de har tiltak for mangfold. Blant disse oppgir 94 prosent at de har tiltak for innhold og program, 87 prosent for valg av samarbeidspartnere, og 81 prosent for publikum. 72 prosent oppgir at de har tiltak internt i egen organisasjon.

– Det er fint å få bekreftet at så mange i kultursektoren jobber aktivt for et mer inkluderende kulturliv, sier Danielsen.

Kompetanse

På spørsmål om ulike barrierer knyttet til det å jobbe med mangfold, oppgir 48 prosent av virksomhetene at økonomi er den største utfordringen. For 28 prosent er mangel på kompetanse en utfordring. Halvparten svarer at de ikke forstår hva som gjør dem relevante for ulike målgrupper.

– Vi ser at flere etterspør mer kompetanse på mangfold. Det kan vi i Kulturrådet bidra med, spesielt gjennom vår koordinatorrolle der vi produserer kunnskap og samler kultursektoren til samtaler og erfaringsutveksling, sier Danielsen.

Tilgang

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier i rapporten at det er viktig for regjeringen at folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av økonomi eller hvor de bor.

– Likestilling og mangfold skjer ikke av seg selv, det må være godt forankra og kan ikke bare være et «sideprosjekt». Framover vil regjeringa fortsette jobben for likestilling og mangfold innenfor alle områder i kulturlivet, og Kulturrådets koordinatorrolle i dette arbeidet er veldig viktig, sier Trettebergstuen.

Les rapporten her.