– Et bredt flertall stiller seg bak

Thorstein Tvedt Solberg

I følge stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg kommer Den norske Forfatterforening til å miste eneretten til å oppnevne komiteen som deler ut statlige stipend.

– Forslaget er til behandling, men vi er helt i innspurten. Det er et bredt flertall som vil stille seg bak forslaget, bekrefter stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til NRK.

Han mener at systemet i sin nåværende form er foreldet:

– Landskapet har endret seg, og andre organisasjoner har kommet til. Et flertall på Stortinget vil stille seg bak at alle skal kunne ta del i dette.

Hvem skal dele ut pengene?

Tirsdag kveld møtes Den norske forfatterforening og Forfatterforbundet i Debatten på NRK, for å diskutere den pågående debatten i litteratur-Norge, som ble sparket i gang med forfatteroppropet «Framtida til norsk litteratur står på spel». 

Diskusjonen dreier seg om hvordan komiteen som deler ut statens kunstnerstipend skal se ut. DnF har stått hardt på at de ønsker å sikre fremtiden til Det litterære råd, mens Forfatterforbundet ønsker en egen stipendkomite, utenfor DnF, med tre medlemmer fra Forfatterforbundet, tre medlemmer fra DnF og ett nøytralt medlem.