Norli-ansatte får munnkurv

Ansatte i Norli Libris får ikke snakke med media uten avtale med administrerende direktør.

Norli Libris kutter flere fagansatte i sin største bokhandel, kunne man lese i Klassekampen 15. januar. Saken var i hovedsak basert på et intervju med Ola Jostein Jørgensen, en av de ansatte som måtte gå.

Samme dag la ledelsen i Norli Libris ut retningslinjer for mediekontakt på kjedens intranett, melder Klassekampen. Retningslinjene legger sterke begrensninger på hva de ansatte kan si. Blant annet står det at «ansatte har ikke anledning til å uttale seg i media uten at dette er avtalt med administrerende direktør» og at «enhver uautorisert uttalelse er å betrakte som illojalt overfor bedriftens interesser». Videre heter det at å uttale seg uten avtale «er alvorlig, og vil kunne medføre konsekvenser for den det gjelder».

– Jeg synes det er spesielt med en så generell begrensning av de ansattes ytringsfrihet, sier Bjørn Mietinen, nestleder i arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor, til avisen. Han er spesielt kritisk til punktet om at de ansatte kan bli møtt med represalier om de uttaler seg.

Administrerende direktør i Norli Libiris, John Thomasgaard, forsvarer fremgangsmåten etter avisoppslaget i januar: – I den saken ble det framsatt påstander som var uheldige og som skader butikken. Andre ville sikkert ha reagert strengere enn oss, sier han til Klassekampen.