Nina Refseth til TV Wonder

Tidligere Samlaget-sjef Nina Refseth «teamer opp» med Arne Berggren og blir partner og daglig leder i TV Wonder.

– Jeg gleder med til å være med å forme selskapet, sier Nina Refseth, som går inn som daglig leder og partner i TV Wonder AS.

 

Refseth har bakgrunn som konserndirektør i A-Media, er tidligere direktør for Norsk Filminstitutt og Samlaget, og har styreerfaring fra flere sektorer og bedrifter.

 

Tung kompetanse

– Vi er utrolig fornøyd med å få Nina med hennes erfaring ombord, sier Arne Berggren, partner i TV Wonder.  – Vi jobber med en rekke prosjekter i skjæringspunktet mellom tv, sosiale medier og forlagsbransjen, og får nå en partner og leder med tung kompetanse på publisering, målgruppeforståelse og forretningsstrategi.

 

Skrivefabrikk

I Bok-Norge er TV Wonder mest kjent for å ha etablert ungdomssatsingen De 4 – en serie bokutgivelser på Kagge, supplert med en liten «TV-serie» på youtube. Arne Berggren har vært sentral i denne satsingen, sammen med Kristine Berg – rutinert TV-manusforfatter og tidligere redaksjonsleder fra Metronome Spartacus. Berg har hatt ansvaret for en liten «skrivefabrikk» av ferske, anonyme forfattere som har ført De 4-bøkene i pennen.

 

Styres av gamle menn

– Forlagsbransjen har vært dårlige til å nærme seg nye fenomener og slitt med å snakke til yngre lesere, uttalte Arne Berggren til Bok & Samfunn/BOK365 da De 4-serien ble lansert. – Også mediebransjen styres av gamle menn og dårlige eiere. Det er en genuin mangel på forståelse for hvordan ting blir skapt og man ser ikke mulighetene i det å jobbe på tvers.

 

Er offensive

TV Wonder AS ble startet høsten 2014 av nettopp Kristine Berg og Arne Berggren, sammen med Geir Fredriksen. Nå blir trekløveret til et firkløver:

– Jeg var ikke i tvil om at dette var riktig! TV Wonder har nettopp den kompetansen og den innstillingen som kreves av medieselskaper i dag. Det er mange som kaller seg contentselskaper, men i TV Wonder har de satt utvikling av historier for alle plattformer i system, samtidig som de er offensive for å holde kostnadene nede. Jeg gleder med til å være med å forme et selskap som skal ta rommet i en bransje i sterk vekst, sier Nina Refseth.

 

 

På bildet (fra venstre): Kristine Berg, Arne Berggren, Nina Refseth, Geir Fredriksen.