Michelets tilsvar mellom to permer

Marte Michelet. Foto: Astrid Snipsøyr

Marte Michelet er nå klar med sitt tilsvar til Berggren, Bruland og Tangestuens bok "Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?".

Det skulle i utgangspunktet være et essay i tidsskriftet Prosa, men den detaljerte besvarelsen av Rapporten, med fotnoter og kildehenvisninger, har vokst underveis i arbeidet.

Tilsvaret blir dermed utgitt nå som e-bok, og blir omgående trykket opp som papirbok og blir tilgjengelig i bokhandlene i månedsskiftet juni/juli. Tilsvar, Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten er tittelen på utgivelsen, som vil bli publisert i neste uke.

– En uvanlig utgivelse

– Det var behov for å komme med et grundig tilsvar på kritikken som har blitt fremstilt av Berggren, Bruland og Tangestuen. Dette handler jo om hvordan vi skal forholde oss til sentrale spørsmål knyttet til vår historie. Med denne utgivelsen fører vi debatten om Holocaust i Norge, videre, sier forlagssjef for sakprosa i Gyldendal, Reidar Mide Solberg.

Solberg utdyper hvorfor Marte Michelets tilsvar utgis som bok:

– Dette er på alle måter en uvanlig utgivelse, det er jo en ren respons på motboka. Vi har hatt et ønske om å følge tempoet i debatten i mediene, men samtidig har det vært viktig å være grundige. Dermed har formatet kommet litt underveis, og endt opp som en bok. Vi mener det er en form som yter tilsvaret rettferdighet. Dette ligner ikke på noe vi har publisert tidligere, men så er det jo ganske uvanlig å publisere et svar på en motbok knyttet til en sakprosabok.

– Tidkrevende, men inspirerende arbeid

Marte Michelet sier selv at hun gleder seg til hennes svar blir publisert:

– Jeg er veldig fornøyd med at det blir utgitt som en bok. Jeg er sikker på at utgivelsen vil endre mye av debatten rundt min bok Hva visste hjemmefronten?. Det har vært et tidkrevende, men også et inspirerende arbeid, sier Michelet.

Michelet går nå i gang med en ny og korrigert utgave av Hva visste hjemmefronten?.

Den nye utgaven vil bli en selvstendig utgivelse som har samme fundament som den opprinnelige, men som i tillegg vil omhandle debatten som har fulgt etter den første utgaven ble utgitt i 2018. Den vil være justert for faktiske påviste feil og oppdatert basert på nye opplysninger og kildemateriale som har kommet til.