Månedsstatistikken: Lyspunkter i oktober

(Foto: Wikimedia Commons)

Forleggerforeningens månedsstatistikk for oktober er kommet. Fortsatt nedgang i totalomsetningen, men lyspunkter er å finne.

Sammenlignet med året før faller nettoomsetningen av fysiske bøker med 93 millioner kroner til 1,28 milliarder kroner, en nedgang på 6,8 prosent.

Hele fallet skyldes imidlertid sviktende salg av læremidler, noe som primært rammer de fire store forlagshusene. De tre siste årene har med dette omsetningen av læremidler falt med hele 320 millioner kroner. Neste år er det imidlertid klart for Kunnskapsløftet, nye læreplaner skal da tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Dette vil helt sikkert bidra til positiv vekst for bokbransjen som helhet.

Norsk skjønnlitteratur i siget

I sommer viste salget av norsk skjønnlitteratur en økning på over 40 prosent fra i fjor. Økningen er avmattet, men viser fortsatt solide 24 prosent i pluss. Sakprosa-tallene holder seg stabilt på samme nivå som i fjor, men et segment som øker kraftig er norsk sakprosa for barn med en vekst på over 40 prosent.

Oversatt skjønnlitteratur, samt oversatt sakprosa faller med henholdsvis 3,4 og 16 prosent.

Allmennmarkedet for fysiske bøker blir etter dette uforandret i forhold til i fjor.

E-bøker opp etter momsfritak

Salget av e-bøker i allmennmarkedet har steget merkbart etter moms-fritaket i sommer. Så langt i år har e-bøkene innen dette digitale segmentet steget med 21 prosent. Omsetningsveksten for strømmetjenestene rapporteres kun kvartalsvis, ved slutten av september lå denne på en økning med 57 prosent.

Ved inkludering av tall for disse to digitale bokgruppene som utgjør en netto omsetning på rundt 200 millioner, derav en økning på over 50 millioner, vil den totale bokomsetningen i allmennmarkedet med andre ord vise vekst.

Gode nyheter ved inngangen til høysesongen.