Månedsstatistikken: God julehandel

Forleggerforeningens siste månedsstatistikk for 2019 har kommet. Tallene for allmennmarkedet er relativt positive og vil vise vekst, sammenlignet med året før. Norsk skjønnlitteratur er en klar vinner.

Sammenlignet med 2018, faller den totale netto-bokomsetningen med litt over 6 prosent i 2019 – vel å merke inkludert de blodrøde tallene for lærebokomsetningen.

I november lå denne an til å bli over 8 prosent, med andre ord hentet man godt inn på fjoråret i løpet av julehandelen.

Inklusive strømming: Allmennmarked i pluss

Ser vi bort fra omsetningen av læremidler, hvor nedgangen i fjor var på hele 15 prosent, men hvor man i år starter «Kunnskapsløftet» med nye lærerplaner og nye lærebøker, blir nedgangen i allmennmarkedet på kun 1 prosent. I november lå nedgangen an til å bli litt over 4 prosent.

Tallene for strømming av lydbøker er ikke klare før i slutten av januar. I tredje kvartal viste disse en økning på 57 prosent, noe man kan anta har vedvart også i siste kvartal. Alt tyder dermed på at allmennmarkedet ender opp med omsetningsvekst i 2019.

Voksenbok: Norsk litteratur vinner

Gjennom hele fjoråret viste norsk skjønnlitteratur for voksne sterk vekst. Året endte med nesten 19 prosent bedre omsetning av norsk skjønnlitteratur enn året før. Vi må tilbake til 2015 for å finne tilsvarende salgstall, men den gang rapporterte også Vigmostad & Bjørke sine tall til statistikken.

Norsk sakprosa for voksne viste også økning på pene 3 prosent. For sistnevnte ble julehandelen spesielt betydningsfull ettersom bokgruppa ved utløpet av november lå an til en nedgang på tre prosent for året.

For oversatt-litteraturen ble imidlertid julehandelen fattig. Oversatt sakprosa falt med over 22 prosent over året, mens oversatt skjønnlitteratur endte på en nedgang til litt over 3 prosent.

Barnebok: Ujevnt mellom bokgruppene

Barne- og ungdomsboksegmentet utgjør noe under halvparten av voksenbokomsetningen. Her ble det mer blandet. Norsk skjønnlitteratur for barn falt med nesten 13 prosent i 2019, mens norsk sakprosa for barn økte med hele 56 prosent. Her er imidlertid skjønnlitteratur en langt viktigere bokgruppe. Samlet resulterte dette i en liten nedgang.

Når det gjelder oversatt skjønnlitteratur for barn, hentet skjønnlitteraturen seg pent inn i desember. Nedgangen for året ble like fullt 3 prosent. Oversatt sakprosa viste en oppgang på 4 prosent.

Pocketboka vs. e-bok og strømming

Etter sommerens momsfritak har e-bøker vist betydelig omsetningsvekst. For året som helhet ble økningen 21 prosent.

Pocketboka som er lett å ta med seg, konkurrerer gjerne med både e-boka og strømming, og pocketbok-omsetningen måtte tåle en nedgang på nesten 8 prosent.