LO-pris på 100.000 til Atle Berge

FØRSTE PRIS UTDELT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og prisvinner Atle Berge. Begge foto: Geir Solaas Moen / LO

Romanen "Puslingar" er vinner av LOs nye litteraturpris onsdag kveld.

– Helt fra Per Sivle skrev romanen Streik i 1891, basert på den faktiske sagbruksarbeiderstreiken i Drammen ti år tidligere, og til bølgen av litteratur av og om småkårsfolk i etterkrigstidens Norge, har arbeiderlitteraturen bidratt til at arbeidsfolk har kunnet rette ryggen og vise interesse for egne liv. Det er ikke bare overklassens liv som er interessante, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under utdelingen onsdag kveld.

VANT: Atle Berges «Puslingar» fikk den første LOs litteraturpris onsdag kveld.

Vinneren, Atle Berge, var nominert til prisen sammen med Amalie Kasin Lerstang og Lars Ove Seljestad.

Julie Lødrup, førsteseketær i LO, var juryleder og hadde med seg Mette Henriksen Aas fra Fagforbundet, Monica Boracco fra Dramatikerforbundet og Eystein Hanssen fra Forfatterforbundet. Bård Nylund fra LO har vært sekretær for juryen.

I uttalelsen heter det:

«Prisen tildeles på bakgrunn av skriftlige verk som utmerker seg ved å gi økt forståelse og innsikt i levd liv, gjennom god formidling og høy litterær kvalitet.

Gjennom å følge oppveksten til en tøff og modig jente i Nordhordaland, får vi et innblikk i Norges oljehistorie som ingen fagrapport kan gi oss. Oljen påvirker familien på verst tenkelig måte da faren hennes dør i Alexander Kielland-ulykken, men heller ikke etter det står oljen først og fremst for en trussel. Den står for muligheter, for et arbeidsliv der man kan få gjort et skikkelig arbeid, for den økende velstanden, for stolthet og identitet. Oljen er en samlende ambisjon for guttene som droppet ut av skolen og for de skoleflinke jentene. Arbeidet påvirker ikke bare den som arbeider, men også alle rundt. Oljeindustrien er på mange måter lokalmiljøet og oppvekstvilkårene til hovedpersonen.

Samtidig som boken er tids-, steds- og bransjespesifikk tar den også for seg allmennmenneskelige temaer som å finne sin egen vei, å klare å leve med det ulevlige og trangen etter fellesskapet.

Puslingar løfter frem arbeiderne i den kanskje mest debatterte bransjen i Norge. En gruppe som sjeldent kommer til ordet mellom rapporter fra Norsk olje og gass på den ene siden og miljøvernere på den andre. Boken viser at for den enkelte er arbeidet aldri abstrakt, det er hverdagen, det er livet.»