Litteraturhusene ber om krisehjelp

Litteraturhusene i Oslo, Bergen, Fredrikstad, Skien og Trondheim, har gått sammen om et brev til kulturdepartementet hvor de ber om tiltak mot den akutte situasjonen som har oppstått.

– Situasjonen er svært utfordrende for oss, sier daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, Roy Andersen.

– Siden en betydelig del av inntektene våre er fra billettsalg og utleie av lokaler, har inntektsstrømmen stoppet helt opp. Det gjør at likviditeten kommer under et stort press i tiden som kommer. Det meste av arrangementer de neste ukene er avlyst eller flyttet, fortsetter Andersen.

Litteraturhuset Fredrikstad har de siste dagene jobbet hardt med å kutte kostnader og begrense tapene ved å flytte utleiearrangementer til høsten. Likevel så ikke styret i stiftelsen noen annen utvei enn å sende ut permitteringsvarsler til de ansatte denne uken.

– Det er selvsagt en tung og vanskelig beslutning, men et nødvendig tiltak nå som det er full stans på huset. Vi håper ikke denne situasjonen varer lenge, sier styreleder Truls Velgaard i Litteraturhuset Fredrikstad.

Felles brev

Lederne ved de fem store litteraturhusene i Norge, har nå sendt et brev til kulturdepartementet og til sentrale politikere hvor de redegjør for den alvorlige situasjonen. I brevet skriver lederne at situasjonen er akutt, også for forfattere og andre bransjeaktører som mister inntekter.

brevet vektlegger at litteraturhusene er viktige oppdragsgivere, og ønsker å være det også etterkrisen – men at situasjonen nå også er akutt for litteraturhusene.

«Hvis situasjonen trekker ut, risikerer vi at Norge ikke har noen litteraturhus igjen når denne epidemien er over. Det vil få dramatiske ringvirkninger for hele kulturøkonomien og for det store demokratiske ordskiftet.», heter det i oppropet.

Litteraturhussjefene ber i brevet om følgende:

«Vi ber derfor om:

  • at Regjeringen inkluderer litteraturhusene i en krisepakke til kulturinstitusjoner som opplever store inntektsbortfall som følge av forbudet mot folkeforsamlinger og kulturarrangementer og ettervirkningene av disse forbudene. Vi er derfor svært positive til tiltakspakken for å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Vi ber om at denne løsningen blir gjort gjeldende for samtlige måneder forbudet mot kulturelle forsamlinger varer, og også utvides til å gjelde bortfall av leieinntekter for kulturinstitusjoner som har dette som en vesentlig del av inntekten sin.
  • at Regjeringen tar hensyn til det massive bortfallet av inntekter for litteraturhusene i arbeidet med statsbudsjettet 2021, siden epidemien satte inn ti dager etter frist for innlevering av søknadene til statsbudsjett. Vi ber videre om at litteraturhusene og andre berørte kulturinstitusjoner får levere et tilleggsnotat til statsbudsjettsøknadene om konsekvensene av korona-epidemien for sin institusjon.»

Les hele oppropet her. 

Starter digitale programposter

Daglig leder Roy Andersen og de ansatte er innstilte på å komme gjennom krisen.

– Ja, fremtiden er uviss, og det vil få langvarige følger for oss – men Litteraturhuset Fredrikstad vil gjøre alt for å være på bena med et tilbud senere i år. Vi har ikke tenkt å gi opp. Vi har brukt syv år på å bygge opp et godt og variert tilbud til mennesker i Fredrikstad og i hele regionen. Det skal ikke rives ned av et virus, sier han.

Flere av litteraturhusene går i gang med digitale produksjoner av arrangementer. Litteraturhuset i Fredrikstad opplyser at første tilbud kan være klart allerede til helgen, mens på Litteraturhuset i Oslo er allerede flere programposter tilgjengelig digitalt.