Lier Horst løftes inn i Strawberry Publishing

BLE FJORÅRETS KRIM-VINNER: Jørn Lier Horst (foto: Anton Soggiu)

Overskriftene var store da Jørn Lier Horst pakket sammen i Gyldendal og gikk i kompaniskap med Stordalen via Capitana Forlag. Nå fusjoneres Capitana inn i Strawberry Publishing, noe som sikrer Horst innflytelse i hele den norske delen av bokkonsernet.

– Jeg veksler inn min eierandel i Capitana til 11,8 prosent av Strawberry Publishing Norge, er den korte, men konsise kommentaren vi får fra Jørn Lier Horst. Horst toner ned sin rolle i den daglige driften:

– Jeg har svært lite med den daglige driften å gjøre. Først og fremst er jeg forfatter, men jeg vurderer manus og nye prosjekter – først og fremst innenfor krim og spenning.

Horst understreker likevel at Capitana vil bestå som Strawberry Publsihings imprint for krim og spenning, og at innfusjoneringen først og fremst er et selskaps- og eierteknisk grep.

Aksjesitsen i Strawberry Publishing Norge AS blir etter dette og i runde tall; 44 prosent til Stordalen, 22 prosent til forleggerne Magnus Rønningen og Jonas Forsang, mens altså Jørn Lier Horst blir sittende på litt under 12 prosent.

Aksjefordelingen for satsingen i Sverige og Danmark er ikke kjent.

Fra Gyldendal til Capitana

Det var tidlig i fjor at det ble kjent at bestselgende Jørn Lier Horst ville avslutte hos Gyldendal og legge hosene sammen med Petter Stordalen. Konstruksjonen ble et datterselskap av Strawberry Publishing hvor morselskapet eide 75 prosent, mens Lier Horst ble sittende med resterende 25 prosent. I styret for Capitana fikk Horst med seg Tom Egeland, som nesten samtidig gikk fra Aschehoug til Stordalen-forlagene. Egeland er dog ikke oppført med egen eierandel.

Både Lier Horst og Egeland måtte se backlista med tidligere utgivelser, bli igjen hos Gyldendal og Aschehoug. Til tross for dette fosset det om baugen for Capitana Forlag fra dag en. Alt i første, amputerte driftsår oppnådde forlaget, inkludert Canoa – imprinten for barnebøker, samlede salgsinntekter på nære 18 millioner, noe som resulterte i et driftsoverskudd på solide 4 millioner kroner.

Aksjonæravtale i bunn

Ifølge årsregnskapet for 2018 hadde eierne puttet minimalt av egenkapital (30 000 kroner) inn i Capitana, men forlaget opparbeidet i løpet av fjoråret samtidig en langsiktig konserngjeld på 2 millioner til Strawberry Publishing. Antagelig er dette forlagets andel av indirekte konsernkostnader som husleie og administrasjon.

Når Lier Horst nå veksler inn sine 25 prosent (7 500 kroner) i Capitana til 11,8 prosent av Strawberry Publishing er dette til et konsernselskap som ved siste årsskifte satt på en innbetalt egenkapital på over 25 millioner kroner.

Med dette må det antas at det ligger en aksjonæravtale i bunn for Capitana, hvordan ellers kunne Strawberry Publishing ha sikret seg 75 prosent av aksjene i pengepressa. I løpet av det siste året er forfatterporteføljen utvidet til å telle 11 forfattere, hvorav to kvinnelige.

Se hele forfatterstallen her.

Armada Forlag også inn i folden

Samtidig med innfusjoneringen av Capitana fusjonerer Strawberry også inn skjønnlitterære Armada Forlag, med Anne Fløtaker i sulkyen. Med ulike småselskap i et konsern, blir det utfordrende å internfakturere ressursbruk, ikke minst på administrasjon, innsalg- og markedsføring.

Bastion neste i rekka?

I siste nummer av Bok&Samfunn beregnes Strawberry Publishing, med bakgrunn i årets oppkjøp av både Bastion og Juritzen, å få en norsk omsetning på godt over 100 millioner kroner for inneværende år. Bastion vil etter planen bli heleid (en opsjon på de siste 50 prosent av aksjene vil bli utøvd) av Strawberry Publishing per 1.desember og antagelig inngå i Forleggerforeningen fra denne dato.

Om Bastion skal innfusjoneres vil det bli tatt stilling til på et senere tidspunkt, også når det gjelder Juritzen Forlag, nå omdøpt til Pioner Forlag, vil det måtte drøye noe tid før en eventuell innfusjonering vil kunne la seg gjennomføre.

 

Note: I en tidligere versjon av artikkelen skrev vi at Bastion ville bli innfusjonert per 1. desember. Dette var ikke riktig. Det riktige er at Strawberry Publishing vil utøve sin opsjon på å kjøpe resterende 50 prosent av aksjene i Bastion per 1. desember i år, og at Bastion altså blir et heleid datterselskap fra denne dato.