Lederskifte i Kritikerlaget

Preben Jordal (foto: NRK)

Heidi Bale Amundsen går av som styreleder i Norsk kritikerlag. Nestleder Preben Jordal vil fungere som leder fram til årsmøtet våren 2023.

Heidi Bale Amundsen, som har vært styreleder i Norsk kritikerlag siden mars 2019, fratrer vervet av personlige grunner.

Nestleder Preben Jordal overtar med umiddelbar virkning. «Det har vært svært givende å jobbe for kritikerne og kritikken i disse årene, og jeg opplever at vi har fått til mye», sier Amundsen. «Det var blant annet en stor seier da Kritikerlaget i år mottok driftsstøtte fra Kulturdepartementet for første gang. Det gjør oss bedre rustet for det viktige arbeidet for å bedre kritikernes vilkår – et arbeid jeg er sikker på at Preben Jordal vil lede på en utmerket måte.»

Jordal er litteraturkritiker i Aftenposten og skjønnlitterær oversetter. Han har mange års kritikererfaring fra blant annet Klassekampen og Morgenbladet, og har vært medredaktør for Vagant og redaktør for Vinduet. Siden 2019 har han vært medansvarlig for Kritikerlagets årlige seminar på Lillehammer.