Lager ny forfatterforening

LEDER INTERIMSTYRET: June Sommer Strask. (Foto: Privat)

Her kan også norskskrivende samiske forfattere bli medlemmer.

Foreninga Samiske Forfattere / Searvi Sámi girječállide ser dagens lys etter langvarige konflikter om hvordan forfatterne skal organisere seg.

Samisk forfatterforening får kritikk for diskriminering når de ikke vil ta opp norskskrivende medlemmer, skrev BOK365 om konflikten i sommer.

– June Sommer Strask, du leder interimstyret. Er alle konflikter lagt døde nå?

Det kan man spørre om. Vi er en ny forening skal bli som vi ønsker en ny forening skal være og vi har ikke snakket med den andre foreningen ennå.

– Nå kan alle norskskrivende bli medlemmer?

Alle som er samisk kan være medlem hos oss. Jeg mener jo det er en selvfølge. Vi vil ikke miste identiteten selv om vi ikke skriver på samisk. Pga fornorskningspolitikken så mistet de sjøsamiske barna både språk og kultur. Disse skriver ikke samisk.

Jeg håper vi får en god, fungerende forening der vi ikke sender stygge blikk for de som ikke skriver på samisk. Jeg er også med i (Norske barne og ungdomsforfattere) NBU og håper vi kan få NBU-ånden inn i foreningen. Raus og inkluderende.

– Mange innmeldinger?

Det ryr på med innmeldinger. Ser ut som vi har over tredve allerede. Vi ha pressekonferanse og styremøte denne uka. Vi tillater også dobbeltmedlemsskap, og det skal bli spennende å se hvor mange vi blir, sier June Sommer Strask.

– Hva blir den viktigste saken nå?

Først og fremst skaffe driftsmidler. Søker oss inn i paraplyorganisasjonen for samiske kunstnerorganisasjoner og håper å få noe der. Nødt til å søke tilskudd her og der for å gjøre aktiviteter.

Interimsstyret består av fem medlemmer.  June Sommer Strask (leder), Beate Heide (nestleder) og styremedlemmene Aase Synnøve Falch, Irene Larsen og Lene E. Westerås.