Laber start for boksalget

Lucinda Riley (bildet) trekker opp, men bokomsetningen falt med over ni prosent i januar.

Den oversatte skjønnlitteraturen for voksne gjør det best i årets første måned, mens norsk skjønnlitteratur for voksne går solid i minus.

Volumene i enkelte bokgrupper er relativt små, enkelttitler preger landskapet og bevegelsene blir fort store i et såpass ungt år, så man skal være svært varsomme med å trekke noen bastante konklusjoner etter kun en av tolv måneder.

Forleggerforeningens statistikk for omsetning av allmenbøker, viser en nedgang på 9,1 prosent i januar i år i forhold til samme måned i fjor. Inkluderer vi også med skolebøker og lærebøker, blir fallet noe mildere: rundt 6 prosent.

 

Sakprosa-suksess

Januar er normalt måneden for gode nyttårsforsetter: med bøker om trening, slanking og selvrealisering. Så også i år. Det omsettes neste fem ganger så mye norsk sakprosa som norsk skjønnlitteratur i januar.

Det er også denne tide av året hvor avviket er størst mellom norsk og oversatt skjønnlitteratur. Mange av de oversatte romanene rulles ut tidlig, mens de norske kanonene gjerne spares til høsten – med unntak av Jo Nesbø.

Den gode barneboktrenden fra i fjor fortsetter: Det er interessant å registrere at barnebøkene fremdeles klarer seg relativt sett mye bedre enn voksengruppene i årets første måned – med unntak av «mikro-kategorien» norsk sakprosa for barn, som alltid har vært den klart minste barnebokgruppen.

 

Opptur for e-bøker

Ser vi på formatene, de ikke-innholdsinndelte gruppene, viser e-bøker en solid økning i januar: Opp 43,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Pocket/billigbøker er ned 18,2 prosent.

Merk at Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.

 

Økte mest i januar:

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 24,6 prosent

Norsk skjønnlitteratur for barn: + 13,9 prosent

Oversatt sakprosa for barn: + 11,5 prosent

 

Størst nedgang:

Norsk skjønnlitteratur for voksne: –45,9 prosent

Norsk sakprosa for barn: –43,1 prosent

Oversatt sakprosa for voksne: –33,3 prosent

 

(Kun allmenbok-kategorier er med i oversikten. Utarbeidet på grunnlag av tall fra Forleggerforeningen)

 

(Foto: Simon & Schuster)