Klager inn Amazon

Den tyske bokhandlerforeningen mener Jeff Bezos og Amazon misbruker markedsmakt.

Den tyske bokhandlerforeningen mener at Amazon har forsinket leveranser av trykte bøker fra forlagsgruppen Bonnier for å tvinge frem høyere rabatt på e-bøker.

 

Foreningen mener en slik forhandlingstaktikk er misbruk av markedsmakt: – En slik praksis berører ikke bare de aktuelle utgiverne i denne saken, den representerer en fare for alle leverandører og distributører av e-bøker i Tyskland, sier Alexander Skipis, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen. Foreningen har valgt å klage saken inn til Bundeskartellamt, den tyske varianten av Konkurransetilsynet.

 

Tøffe rabatt-krav
I følge medieoppslag skal Bonnier-forlagene ha blitt møtt med krav om å øke rabattene på e-bok fra dagens 30 prosent til mellom 40 og 50 prosent. I følge den tyske bokhandlerforeningen søker Amazon her å tilrive seg betydelige markedsfordeler uten saklig grunn og ved hjelp av tvang. Gjennom eventuell forsinket levering kan man legge et betydelig press på de berørte utgiverne, som umiddelbart føler de økonomiske konsekvenser på kroppen. Amazon har denne våren vært involvert i en liknende sak med forlagsgruppen Hachette i USA.

 

«Overveldende posisjon»

I klageteksten understrekes det at Amazon har en «overveldende posisjon» med en markedsandel på rundt 70 prosent av netthandelen med trykte og digitale bøker i Tyskland. Det gjør Amazon uunnværlig for de tyske forlagene. I praksis har ikke utgivere muligheter til å se bort fra Amazon og bytte til alternative salgsportaler uten at dette medfører et betydelig inntektsbortfall.

 

 

(foto: wikimedia)