Kina inn i varmen

Forleggerforeningene fra Kina og Saudi-Arabia er tatt inn som nye medlemmer i IPA (International Publishers Association). Det skjedde ikke helt uten kamp.

Forleggerforeningene fra sju nye land ble nye medlemmer i IPA torsdag, men det var kun strid rundt to av dem.

Hele sju nasjoner ble tatt inn som nye medlemmer i IPA (International Publishers Association) i går: Bangladesh, Hellas, Tunisia, Peru, Slovenia, Saudi-Arabia og Kina. Det er rundt de to siste diskusjonene har kretset.

 

Tysk og fransk motstand

Selve avstemningen er hemmelig, men det har lenge vært klart at Frankrike og Tyskland har motsatt seg å ta inn Kina og Saudi-Arabia som medlemmer, mens britene har vært for. Etter hva BOK365 erfarer valgte Norden samlet å stemme sammen med tyskerne og franskmennene. Det er også en utbredt oppfatning at mange afrikanske og asiatiske stemmer har bidratt til å gi Kina og Saudi-Arabia IPA-medlemskap.

 

To tilnærminger

– Stemmetallene blir ikke offentliggjort, så vi vet ikke om dette har vært et «close race» eller om det har vært en klarere margin, sier Kristenn Einarsson i den norske forleggerforeningen. – Det har vært to forskjellige tilnærminger her: En side som mener at visse krav må være oppfylt før et land kan bli medlem. En annen som mener det er bedre å slippe disse landene inn og komme i dialog. Blant annet holdt Mexicos representant et flammende innlegg hvor han understreket at de hadde vært i grepet til et meksikansk ettpartiregime den gang de fikk sitt medlemskap, men at dette hadde hjulpet til å påvirke utviklingen i riktig retning. Mens vi har hatt en klar holdning til at det må stilles minimumskrav til vedtektene til en forleggerforening som sikrer uavhengighet fra makthaverene og at man i praksis viser tiltak og holdninger som styrker friheten til å utgi et mangfold av titler.

 

Einarsson

KRISTENN EINARSSON: – Det har vært to forskjellige tilnærminger.

 

Kraftig kinesisk vekst

Før den siste tids humper i veien, har den kinesiske økonomien vært gjennom en årrekke med kraftig vekst. Dette gjelder også de kinesiske bokforlagene.

En sammenstilling bransjemagasinene Publishers Weekly og Livre Hebdo har gjort er fire av de 21 største forlagene basert i Kina. De kinesiske forlagsgigantene Phoenix Publishing and Media Company og China South Publishing & Media Group har lagt seg til på sjette og sjuende plass, etter å ha økt omsetningen med henholdsvis 16 og 31 prosent i fjor.

 

Automatisk styreplass

Det er første gang de finansielle opplysningene om forlagene er tilgjengelige, og det kan derfor hende at disse også kan ha «kvalet inn» til Topp 10 i tidligere år. At de nå begynner å bli mer transparente vurderes også som en mulig indikasjon på at den kinesiske forlagsbransjen ønsker å bli tatt på større alvor også globalt.

Kina er også et så stort bok-land at de nå er sikret automatisk plass i IPA-styret, hvis de vil. I og med at de «ikke-automatisk valgte» nasjonene skal være i flertall, vil dette eventuelt medføre at ytterligere et land må velges inn i styret.