Jubileumsjubeltall fra Aschehoug

Mads Nygaard - foto Vebjørn Rogne

Aschehoug fyller i år 150 år. Dette feirer forlagskonsernet med å offentliggjøre historisk gode regskapstall.

2021 var et svært godt år for Aschehoug, og foreløpig resultat for konsernet viser et resultat før skatt på 160 millioner kroner, som er en forbedring på 112 millioner fra 2020, heter det i en fersk pressemelding fra Aschehoug-konsernet.

Omsetningen økte med 20 prosent, og konsernet styrket posisjonen ytterligere i viktige markeder. Omsetningsveksten kom særlig i utdanningsforleggeriet, hvor Aschehoug tok markedsandeler, både innenfor fysiske- og digitale læremidler. Innenfor høyere utdanning og profesjon ble posisjonen som det ledende forlaget befestet, og den digitale juss-tjenesten Juridika tok ytterligere markedsandeler. Aschehoug styrket også posisjonen i allmennmarkedet og leder an i utviklingen av nye lydformater. En bred distribusjon av Aschehougs portefølje i strømmetjenestene har gitt forfattere og forlag betydelig økte inntekter. Norli har fortsatt gode resultater som den ledende bokhandelkjeden for breddelitteratur.

Brutto driftsresultat fra ordinær drift ble vesentlig styrket sammenlignet med 2021, dette til tross for fortsatt store investeringer i driften og noen titalls millioner i omstillings- og engangskostnader. Aschehoug gjennomførte i 2021 flere transaksjoner som har gitt betydelige finansinntekter, hvorav gevinst fra salg av Forlagssentralen utgjør en mindre andel. – Gjennom 150 år har Aschehoug stått for kvalitet og nyskaping. I jubileumsåret 2022 kan vi konstatere at Aschehoug har bedre resultater enn noen gang, og en svært sterk finansiell posisjon, med solid likviditet og egenkapital, sier forlegger og konsernsjef Mads Nygaard.

Konsernet har de siste årene gjennomført en vellykket omstilling, med fokus på kjernevirksomheten og å sikre en ledende posisjon. – Vi investerer tungt i forleggeriet og i digital utvikling av alle deler av virksomheten. Vi har en offensiv strategi, og vil i de kommende årene ta ytterligere posisjoner og andeler. Vi er ambisiøse på litteraturens, forfatternes og kunnskapsformidlingens vegne, og akter å fortsette å være ledende på disse områdene, sier Mads Nygaard.

Ledende formidler av læremidler i hele utdanningsløpet

Aschehoug har en stolt tradisjon for kunnskapsproduksjon som går tilbake til da forlaget ble etablert i 1872.  – Vi har en ambisjon om å levere de foretrukne digitale læremidlene i hele utdanningsløpet fra grunnskole til høyere utdanning, sier direktør for Aschehoug Utdanning, Bente FranckSætervoll.

– I 2021 har vi jobbet oss nærmere det målet. Aschehoug Univers, har tatt nye viktige markedsandeler i grunnskolen, og vi har gjort det svært godt med våre nye læremidler til reformen i videregående skole, både digitalt og på papir.

Universitetsforlaget har en ledende posisjon i sine markeder. Der utgis pensumbøker og faglitteratur av høy kvalitet, samtidig som vi aktivt utforsker nye digitale publiseringskanaler og tjenester. Juridika, vår digitale juss-plattform, hadde et godt år i 2021, der vi i tillegg til løpende publisering av nye lovkommentarer og fagbøker, lanserte en ny funksjonalitet for avtalemaler. Fremover vil også Allvit bli et enda viktigere satsingsområde etter at vi overtok løsningen i partnerskap med Cappelen Damm. – På Allvit vil vi utvikle helt nye måter for studenter å nå sitt digitale pensum, og vi gleder oss veldig til å komme i gang med dette arbeidet, avslutter Franck-Sætervoll.

Litterær annerkjennelse og storsatsing på lyd 

– Vi har i 2021 fått en kraftfull anerkjennelse av posisjonen Aschehougs litteratur har, sier Åse Ryvarden, direktør for Aschehoug Litteratur. Liv Køltzow har vært på forlaget i mer enn 50 år, og ble hedret med Brages hederspris og senere Kritikerprisen for Dagbøker i utvalg 1964-2008.  En annen helt spesiell pristildeling var den høythengende tyske bokprisen Deutscher Jugendliteraturpreis som gikk til Marianne Kaurin.

Blant de litterære høydepunktene var Aslak Nores Havets kirkegård, Jan Kjærstads En tid for å leve og Erlend Nødtvedts Mordet på Henrik Ibsen. At Nino Haratischwilis Det åttende livet, med 1200 sider med blodig slektshistorie, skulle bli en favoritt, gledet oss stort. Leserne viste både vitebegjær og nysgjerrighet – og Gutteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl nådde ut til gutta med sitt nyskapende opplysningsarbeid.  Verdt å merke seg er dessuten Nora Dåsnes. Ubesvart anrop – en 22. juli-skildring i tegneserieform – befester hennes posisjon som et av de sterkeste nyskapende talentene innenfor barne- og ungdomslitteraturen.

Blant sakprosautgivelsene er det naturlig å trekke fram Hege Ulsteins Tillitsmannen. Martin Kolberg, som gir et inngående portrett av Arbeiderpartiets indre liv og maktens anatomi. Topplasseringer på bestselgerlistene ble det dessuten for Gjerts metode av Gjert Ingebrigtsen og kokeboken Alt asiatisk av Elisabeth Le.

Aschehoug ble i 2021 også lydbokforlag, med et stort antall utgivelser. I tillegg markerte vi oss som ledende innenfor lyddrama, med Jo Nesbøs Sjalusimannen, Rotteøya og London som alle nådde ut til et stort publikum.

– 2021 var et godt år for allmennforleggeriet i Aschehoug. Vi skal fortsette å sette forfatterne først, gi plass til nye litterære stemmer og utgi titler som setter spor. I et jubileumsår der vi feirer 150 år med forleggeri, er blikket som alltid rettet framover mot bøkene vi ikke har utgitt og mot leserne vi ennå ikke har nådd sier Ryvarden.

BOK365 vil kommentere regnskapstallene ytterligere så snart de konkret foreligger fra Aschehoug-konsernet.