Jahr får Fritt Ords Honnør

  Journalist Bjørn Olav Jahr – mannen som kanskje mer enn noen annen kan høste ære for at justismordet på Viggo Kristiansen ble avdekket – får Fritt Ords Honnør.

  I begrunnelsen for tildelingen legger Fritt Ord nettopp vekt på Bjørn Olav Jahrs (54) årelange og utrettelige arbeid med å vinne fram for Viggo Kristiansen. Hans journalistiske arbeid har også bidratt til at Haugaland og Sunnhordland tingrett i vinter konkluderte med domfellelse i Tengs-saken, ifølge juryen.

  Mannen som er dømt for det 28 år gamle drapet på Karmøy, nekter straffskyld og har anket dommen. Ankebehandlingen starter i Gulating lagmannsrett denne uka.

  – Bjørn Olav Jahr er en utrettelig og grundig reporter. Han har ikke latt seg stoppe av konklusjonene til politi og rettsvesen eller av andre pressefolks oppfatninger, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.

  Jahr har vært tydelig på at han fra flere hold er blitt fordømt, kritisert og møtt betydelig motstand for sitt arbeid med saken til Viggo Kristiansen – mannen som i to rettsinstanser ble utpekt som pådriveren og hovedmannen bak drapene og voldtektene i Baneheia sommeren 2000.

  Gjennom sine to bøker «Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet» og «Prosessen mot Viggo Kristiansen» har Jahr vist at bevisene mot Kristiansen overhodet ikke holdt mål.

  – Våget å stille spørsmål

  Etter Riksadvokatens utvetydige konklusjon om at Kristiansen var blitt utsatt for et justismord, ble han frikjent etter å ha sittet uskyldig i forvaring i over 20 år. Fetteren til Birgitte Tengs ble fritatt for den sivile erstatningsdommen som har heftet ved ham.

  Jahr har også laget podkaster og TV-programmer om Baneheia-saken og Tengs-saken.

  – Han utmerker seg ved at han gjennom flere år har våget å stille spørsmål ved det som for mange har fortont seg som en endelig sannhet, blant annet etter en massiv og til dels ensidig pressedekning, sier Brochmann.

  Fritt Ord mener at journalisten og forfatteren, som for alvor gjorde seg kjent for offentligheten gjennom en rekke avslørende artikler om Finance Credit-saken, har «demonstrert at dedikert gravejournalistikk over tid kan få store, direkte konsekvenser».

  «Mange oppfattet naturlig nok dommen i Baneheia-saken som et punktum for rettsprosessen om drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000. Det var en sak som sjokkerte og rystet Norge, men bevis og vitneutsagn pekte i forskjellige retninger. Jahr har vist en ukuelig vilje til å fortsette å lete etter sannheten om Viggo Kristiansens rolle i saken mange år etter rettskraftig dom. Han har ikke gitt opp, tross motstand fra flere hold», skriver Fritt Ord i begrunnelsen for tildelingen.

  – Har fått flere priser

  Fritt Ords Honnør må ikke forveksles med Fritt Ord Pris. Mens sistnevnte deles ut én gang årlig og er på 500.000 kroner, kan honnør gis ut noen få ganger i året. Prisbeløpet er da på 100.000 kroner.

  Bjørn Olav Jahr er utdannet samfunnsøkonom og er ansatt som journalist i podkastprodusenten Svarttrost. Han har erfaring fra avis, tidsskrift, dokumentarproduksjon og forlag. Ved siden av bøkene om de to drapssakene har han skrevet sakprosabøker om økonomisk kriminalitet. Han har mottatt flere mediepriser, blant annet Den store journalistprisen i 2023. Jahr har mottatt støtte fra Fritt Ord til noen av sine prosjekter og bøker.

  «Sannhetssøken er en av de tre klassiske begrunnelsene for ytringsfriheten. I Jahrs arbeid er det nettopp ønsket om å finne sannheten som har vært det drivende motiv. Selv etter rettskraftig dom og uten å ha andre i pressen med, fortsatte Bjørn Olav Jahr å stille spørsmål og gjøre undersøkelser i Baneheia-saken. Han har ikke ment å ha de endelige svarene, men han har gjennom vedvarende arbeid i begge sakene påvist svakheter i politiarbeid, rettsprosesser og medienes dekning», heter det i begrunnelsen.

  «Over tid har han lykkes i få andre aktører til å se på disse sakene med et nytt blikk. Han har arbeidet gjennom klassisk journalistisk metode. Men resultatene er blitt alt annet enn vanlige, fordi han gjennom så mange år har trosset motforestillinger hos politi, rettsvesen og kolleger i pressen», skriver Fritt Ord.