Islending skal lede hovedland-satsing

Halldór Gudmundsson blir prosjektleder for Norge som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019.

Halldór Gudmundsson er engasjert som prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet. Han ledet den islandske hovedlandssatsingen i 2011 med stor suksess.

Hvert år løfter bokmessen i Frankfurt fram et land som får særlig oppmerksomhet. I 2019 er det Norge – og prosjektleder for denne satsingen blir altså Halldór Gudmundsson. Han vet hva han går til – etter som han hadde tilsvarende jobb for Island for fem år siden:

– Halldór Gudmundsson har unik kunnskap om å lede et så omfattende prosjekt som det en hovedlandssatsing er. Han har dessuten et stort internasjonalt nettverk. Med Halldór Gudmundssons erfaring og kompetanse løftes det norske hovedlandsprosjektet videre, og jeg gleder meg til samarbeidet, sier NORLA-direktør Margit Walsø. – Norsk litteratur har de senere årene erobret stadig mer plass internasjonalt. Norge som hovedland gir oss en mulighet til å ta denne suksessen videre. Gjennom Frankfurt 2019 skal vi skape et spennende kulturprogram fra alle kunstfelter, presentere en rik samtidslitteratur i alle sjangre og gi mange nye forfattere internasjonale muligheter.

 

– Utrolig utbredelse

Halldór Gudmundsson er født i Reykjavik i 1956 og har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. Med sin bakgrunn og store litteraturkunnskap har han også bred kjennskap til norsk litteraturliv. I perioden fra 2008-2011 var han prosjektleder og direktør for «Sagenhaftes Island» – Islands hovedlandsprosjekt ved bokmessen i Frankfurt. Siden 2012 har han vært direktør for det islandske konserthuset Harpa.

– I de senere år har norsk litteratur oppnådd en utrolig utbredelse i verden, ikke minst i kraft av NORLAs imponerende kompetanse og innsats. Hovedlandsprosjektet gir mulighet til å følge dette opp på det tyske og internasjonale bokmarkedet og befeste norsk litteraturs posisjon i fremtiden – samtidig med å skape en flott plattform for norsk kultur i Tyskland. Jeg gleder meg til oppgaven, sier Halldór Gudmundsson.

Prosjektlederen vil danne et team med NORLAs direktør, og rapporterer til henne. Gudmundsson begynner i stillingen 1. mars 2017, og skal lede NORLAs prosjektgruppe, som vil kompletteres av en PR-ansvarlig og to programkoordinatorer.

 

 

(Foto av Halldór Gudmundsson: Baldur Kristjánsson)