Inhabil overfor tre kulturinstitusjoner

KULTURMINISTEREN: Lubna Jaffery under nøkkeloverrekkelsen 28. juni 2023. (Foto: KUD)

Nylig utnevnte kulturminister Lubna Jaffery (Ap) har erklært seg inhabil overfor tre kulturinstitusjoner.

Kulturminister Lubna Jaffery har erklært seg inhabil overfor de tre kulturinstitusjonene Riksscenen, Scenekunstbruket og Voksenåsen.

– Det betyr at jeg vil tre til side i budsjettsaker som angår disse institusjonene, skriver Jaffery i en epost til NRK.

Det er ikke uvanlig at statsråder er inhabile i enkelte situasjoner, og at de informerer om dette i forkant. I slike situasjoner er det vanlig med settestatsråd, altså at det er en annen statsråd som midlertidig overtar det aktuelle ansvarsområdet.

Lubna Jaffery ble i forrige uke utnevnt som ny kultur- og likestillingsminister etter Anette Trettebergstuen, som nylig trakk seg fordi hun hadde brutt habilitetsreglene.

Jaffery har som nyutnevnt kulturminister trukket seg fra en rekke styrer hun satt i, blant annet i Riksscenen og Norsk Scenekunstbruk.