– Ingen betenkeligheter med Amazon

Janne Stigen Drangsholt (Foto: Tiden)

– Det ville være dumt å ikke benytte en slik mulighet, sier Tiden-sjef Richard Aarø, etter at forlaget og Janne Stigen Drangsholt (bildet) har solgt verdensrettighetene til Amazon.

Forlagssjef Richard Aarø antyder at flere kan følge etter Janne Stigen Drangsholt til Amazon.

Richard Aarø forteller at Tiden ikke solgte inn Drangsholt-boken til Amazon spesielt:

– Det var en helt normal utsendelse som førte til interessen fra Amazon, en såkalt «submission» som sendes ut bredt, sier Aarø til BOK365.  NRK var først ute med å omtale selve rettighetssalget før jul i fjor.

 

Dikterer vilkår?

Det har blåst friskt rundt Amazon og deres maktposisjon i internasjonal bokbransje. Selskapet har blitt beskyldt for å misbruke sin dominerende markedsposisjon til å diktere vilkår. I tillegg har de ligget i en rekke arbeidskonflikter.

Fra å være en mer rendyrket handelsbedrift, har nettgiganten beveget seg over i forlagsvirksomhet. Først en glidning med salg av en stor andel e-bøker fra selvpubliserte forfattere. Deretter ved å opprette flere såkalte imprints – deriblant Amazon Crossing, som oversetter bøker for et internasjonalt marked. Totalt 13 forlag teller imprint-buketten hos Amazon nå. Her finner vi også mer utpreget litterære imprints, som Little A.

 

amazon

FORLAGSOFFENSIV: Amazon satser på en rekke imprints.

 

 

– Har opptrådt ryddig

– Hadde dere noen betenkeligheter med å inngå et slikt samarbeid? Du frykter ikke at dere bidrar til ytterligere å styrke en allerede sterk aktør?

– Amazon har en svært dominerende posisjon og en markedsrettet profil som jeg diskuterte med forfatteren før vi inngikk avtalen. Vi kom til at det ville være dumt å ikke benytte en slik mulighet, sier Richard Aarø til BOK365.

– Oppfatter du avtalen som fair for forfatter og moderforlag?

– Amazon har opptrådt ryddig og profesjonelt hele veien, og det er etter min vurdering en god avtale for Janne Drangsholt. Avtalen vi har med henne er en standard agentkontrakt. (Red. anm: dette vil normalt si at moderforlaget får 25 prosent og forfatteren 75 prosent av inntektene fra utenlandske forlag)

 

Får følge av flere?

– Det sies at Amazon skal satse stort på Janne S. Drangsholt. Hva ligger i det?

– Det får Amazon selv gjøre rede for, sier Aarø.

Amazon-redaktør Elizabeth DeNoma kommenterer Drangsholts roman slik i en e-post til VG:

«Jeg ble umiddelbart truffet av den troverdige historien, av humoren, men også av den dypere og underliggende filosofien og refleksjonene om dagens samfunn.»

 

janne_s-_drangsholt_ingrid_winters_makelose_mismot  winter-i-verdens

TO GANGER WINTER: Ingrid er tilbake denne høsten (t.h.)

 

Richard Aarø vil ikke avvise at flere Tiden-forfattere og -bøker kan være aktuelle for innsalg til Amazon:

– Det ville være dumt av meg å svare nei på et slikt spørsmål. Jeg har ingen betenkeligheter med å inngå nye avtaler med Amazon, sier Aarø til BOK365.

 

Agency-action

Det har skjedd betydelige bevegelser i det norske agentlandskapet i år. Aschehougs agentur skiftet navn til Oslo Literary Agency (OLA) og har utvidet staben. Tidens moderforlag Gyldendal inngikk nylig et samarbeid med Copenhagen Literaty Agency (CLA), hvor Gyldendal og CLA deler på ansvarsområdene.

– Hvordan passer Amazon-dealen inn i alt dette?

– Tiden er ikke en del av avtalen mellom Gyldendal og CLA. Derimot har vi inngått et samarbeid om representasjon av enkeltforfattere med både CLA og OLA. Birger Emanuelsen, Birgit Alm og Nicolai Houm er på CLA, mens Gaute Heivoll, Linnéa Myhre og Ida Hegazi Høyer er på OLA, sier Richard Aarø, som kan fortelle at avtalen Tiden inngikk med agenturet Antas Bindermann Listau (ABL) i Berlin for et års tid siden nå er oppsagt.

Tiden-sjefen liker utviklingen han nå ser på agentsiden:

– Jeg ser veldig lyst på konkurransesituasjonen som har oppstått i agentbransjen som følge av Frankfurt 2019-satsingen og er glad for at noen er villig til å satse på å bygge opp profesjonelle agenturer som kan hevde seg på det internasjonale markedet. Det er bra både for forfattere og forlag, fastslår Richard Aarø.

 

 

(Foto: Ingvild Jørve / Tiden Norsk Forlag)