Gøteborg 2017 A – foto Vebjørn Rogne

Gøteborg 2017 demo C