«Hvem skal forsvare Handke?»

Knausgård: «Ytringsfriheten skal beskytte den ene mot de mange, ikke de mange mot den ene.»

«Hvem skal forsvare Peter Handkes ytringsfrihet, når organisasjonene som skal forsvare ytringsfriheten går til angrep på ham?» Det spørsmålet stiller Karl Ove Knausgård i en VG-kronikk.

 

Handke-debatten ruller videre. Karl Ove Knausgård, forfatter og Peter Handkes norske forlegger, har tidligere skrevet to innlegg i debatten. Søndag var det klart for et tredje, i VG: Godhetens gapestokk. Budskapet var ikke til å ta feil av: Organisasjoner som virkelig burde ha beskyttet Handkes ytringsfrihet, har gjort det motsatte.

Knausgård mener det er en grunn til at forfatteren Handke var nobelpriskandidat, og ikke forfatteren Aage Borchgrevink.

 

Oppsiktsvekkende angrep

«Jeg har aldri vært motstander av at Peter Handkes forfatterskap diskuteres, og selv om jeg mener at demoniseringen av Handke er usaklig og fortsatt ikke har vært belagt og dokumentert, men bare insinuert, har jeg ingenting imot at dette uttales. Som privatperson må man få mene hva man vil, og hva man som privatperson mener, vedkommer ikke saken her,» skriver Knausgård, men legger til:

«For menneskerettighets- og ytringsfrihetsorganisasjoner forholder det seg annerledes. Og det er det jeg synes er det oppsiktsvekkende i denne saken, at de to mest fremstående slike organisasjoner vi har her i landet, begge går til offentlige angrep på en enkeltstående forfatter. Hvem skal forsvare Peter Handkes ytringsfrihet, når de organisasjonene som skal forsvare ytringsfriheten går til angrep på ham?»

 

eirik__karl_ove

Handke-forleggere: Eirik Bø og Karl Ove Knausgård. (Foto: Asbjørn Jensen / Pelikanen)

 

Kriminalisering

Knausgård reagerer på hva han beskriver som kriminalisering av en forfatter, og mener Helsingforskomiteen da bør følge opp og stille Handke for retten i ett av de landene hvor de hevder handlingene hans medfører straffeansvar.

«Denne saken handler ikke om ofrene på Balkan, den handler ikke om hvem som var skyld i krigen eller hvilke motiver som lå bak massakrene. Det handler om en forfatters rett til å skrive hva han vil, selv det som William Nygaard, Aage Borchgrevinck og Bjørn Engesland er uenige i. Det handler ikke om hvorvidt Handke har rett eller feil, det handler om at han, som alle andre mennesker, har rett til å uttrykke sin mening om hva han vil. Dette er en prinsipiell rettighet, som Norsk PEN og Helsingforskomiteen er satt til å ivareta,» skriver Knausgård i VG-innlegget.

 

Uten prinsipper

«Ytringsfriheten er til for å verne den enkeltes ytring mot majoriteten når den er av en annen oppfatning, den er ikke til for å verne majoriteten mot den enkeltes ytring. Ytringsfriheten skal beskytte den ene mot de mange, ikke de mange mot den ene,» skriver Knausgård og hevder Borchgrevink, Norsk PEN og Helsingforskomiteen er uten prinsipper.