Hun blir ny Gyldendal-direktør

OVERTAR GYLDENDAL-RORET: Hanne Salomonsen.

– Det er en ære og et privilegium å bli betrodd oppgaven med å forvalte Gyldendal-arven, sier Hanne Salomonsen, som blir ny administrerende direktør for dansk Gyldendal.

Dansk Gyldendals styre har i dag ansatt Hanne Salomonsen som administrerende direktør i Gyldendal A/S. Den tidligere direktøren i Gyldendal Uddannelse har hatt stillingen som fungerende administrerende direktør siden 1. september i år, da styret valgte å avslutte samarbeidet med Morten Hesseldahl.

Les også: Exit Morten Hesseldahl

Har ryddet opp

Styreleder i Gyldendal A/S, Poul Erik Tøjner, kommenterer valget av Hanne Salomonsen slik:

– Det er en stor glede for styret at Hanne Salomonsen har sagt ja til å overta stillingen som administrerende direktør i Gyldendal. Hanne Salomonsen har på sikt vært den absolutte nøkkelpersonen i utviklingen av Gyldendals meget betydelige utdanningsvirksomhet – på kortere sikt har hun sammen med finansdirektør Peter Normann ryddet opp i en del av Gyldendals virksomhet med stor oversikt og innsikt i forlagets hovedverdier. Hanne Salomonsen er godt likt i selskapet, hun har kjent det gjennom og gjennom mange år og er dermed det opplagte valget i en situasjon hvor Gyldendal ønsker å utvikle forlagsvirksomheten med økt fokus på både kvalitet og kommersiell bærekraft.

Les også: «Selveste Gyldendal» – slik kan det gjøres.

Fokus på kjernevirksomheten

– Det er en ære og et privilegium å bli betrodd oppgaven med å forvalte Gyldendal-arven, sier Hanne Salomonsen, og legger til: – I en tid preget av uforutsigbarhet og store endringer, er det behov for akkurat det litteratur og læremidler kan tilby: Nye perspektiver, kunnskap, fordypning og danning. Jeg har derfor stor tro på at Gyldendal også i fremtiden vil ha en viktig rolle å spille i det danske samfunnet.

Hun understreker at det strategiske fokuset på kjernevirksomheten vil fortsette i tiden som kommer:

– Det første steget er å få økonomien tilbake på sporet, slik at vi skaper det nødvendige økonomiske spillerom for å kunne gripe relevante muligheter som måtte by seg. Vi må derfor i første omgang styrke vår kjernevirksomhet ytterligere, slik at vi gjør det vi kan best: Å gi ut litteratur og undervisningsmateriell av høy kvalitet og få det til å leve i markedene.