Kjersti Bergersen – Palliasjon (omslag)

medstorstumk