Helene Uri til Norsk barnebokinstitutt

Norsk barnebokinstitutt har ansatt forfatter Helene Uri som professor i kreativ skriving.

Norsk barnebokinstitutt (NBI) har ansatt forfatter Helene Uri som professor i kreativ skriving i en 20% åremålsstilling for 4 år fra 1. august 2017. Uri, som har doktorgrad i språkvitenskap og arbeidet flere år ved Universitetet i Oslo, skal bidra til instituttets kunstneriske utviklingsarbeid og veilede forfatterstudenter.

 

Både Norsk barnebokinstitutt og Uri selv er glade for ansettelsen. Barnebokinstituttet fordi de nå kan styrke den forskningen som reflekterer over forfatteres egen kunstnerisk praksis. Uri fordi hun får anldning til å produsere litteratur også på denne måten:

– Jeg gleder meg til både å reflektere over min egen arbeidsmetode og å få anledning til å produsere litteratur. For meg er denne kombinasjonen ny og uventet spennende. Kontakt med studenter er alltid utviklende og morsomt, sier hun.

 

Utvikler samarbeidet

Helene Uri har vært tilknyttet Norsk barnebokinstitutt som veileder i snart ti år, men nå blir samarbeidet altså utvidet og formalisert:

Direktør for Nors barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter sier at de ser frem til å utvide samarbeidet med Helene Uri, slik at også instituttets profesjonelle skrivekunstkompetanse blir styrket.

 

– Styrker utdanningen i barnelitterær skrivekunst

– Med denne ansettelsen styrker vi både den kunstneriske forskningen og utdanningen i barnelitterær skrivekunst. NBI har tatt nok et viktig skritt mot målet om å bygge opp instituttet som et sted for både kunstnerisk og akademisk refleksjon over barne- og ungdomslitteratur. Det vil komme hele det barnelitterære feltet til gode, sier Ørjasæter.

Helene Uri har lang fartstid som forfatter og som styremedlem i en rekke litterære organisasjoner.

Hennes seneste utgivelse, romanen Hålke, kom høsten 2016.