Havmannprisen til Nedrejord

Kathrine Nedrejord (Foto: Kari Live Rønningen)

Kathrine Nedrejord mottar Havmannprisen 2018 for "Forvandlinga".

Den 4. mai blir Havmannprisen delt ut for 21. gang, og i år blir den tildelt Kathrine Nedrejord for romanen Forvandlinga (Oktober). Romanen handler om en selvopplevd hendelse, nemlig å bli voldtatt. Vi følger K, som blir utsatt for en overfallsvoldtekt, og tiden som følger. Hun forsøker å komme seg raskt over den traumatiske hendelsen, men kroppen og psyken trenger lenger tid.

«Kathrine Nedrejord makter å skildre ubekvemme realiteter på lesverdige måter, i en dyptloddende og kjenslevar fortelling», skriver biblioteksjef ved Rana bibliotek, Rita Jørgensdatter, om prisvinneren.

«Fremme nordnorsk litteratur»

Havmannprisen er den eneste litteraturprisen i Nord-Norge, og statuttene for prisen sier at prisen «skal ha som formål å fremme nordnorsk litteratur.» Videre i statuttene heter det at ved tildelingen «skal det legges vekt på bøker med  skjønnlitterær og fortellermessig kvalitet. Prisen skal gå til forfattere med markant nordnorsk tilknytning. Prisen tildeles den boka som i året som gikk blir vurdert som den beste ut fra disse kriteriene.»

Juryen vil komme med sin begrunnelse for Havmannprisvinneren i forbindelse med overrekkelse av prisen på Havmanndagen lørdag den 4.mai på Rana bibliotek.

Prisvinneren mottar en pengesum på 50.000 kroner, et bildetrykk fra Helgeland Sparebank,
et Ranaåkle fra Nordland fylkesbibliotek, Havmannpin, diplom og blomster fra Rana bibliotek og en gave fra Ark bokhandel.

De øvrige nominerte til Havmannprisen for bøker utkommet i 2018 er Ingeborg Arvola: Vilkår for liv, Ingeborg Eliassen: Du tror det ikke før du får se det og Odd Klippenvåg: Et elskelig menneske.