Gro-tid: Brundter, bunter og andre vekster

FØRSTE FARGER: Aurikla, også kjent som kusymre, er det første vårtegnet på Averøya i Møre og Romsdal. Ukens quiz handler om slike vekster også.

Det gror ute. Gro (!) og vekst er utgangspunktet for ukens litteraturquiz. Hvor mange klarer du?

Grotid

Brundter, bunter, liljer, løk og ville vers: Det er vår!