Godt Gyldendal-kvartal

Det er klar bedring både i omsetning og resultat hos Geir Mork og Gyldendal, viser tallene for 2. kvartal.

2.kvartal-omsetningen i Gyldendal ASA er opp nærmere 36 mill. kr i forhold til i fjor og driftsresultatet er forbedret med bemerkelsesverdige 23 mill. kr.

Gyldendal har i 2. kvartal driftsinntekter på 399,2 mill. kr (samme kvartal i fjor: 363,6), en økning 35,6 mill. kr. Hittil i år er inntektene på 810,3 mill. kr, en vekst på 60,4 mill. kr (8 prosent) mot fjoråret. Veksten kommer primært fra Gyldendals heleide områder ARK Bokhandel AS (ARK) og Gyldendal Norsk Forlag (GNF), melder konsernet.

 

Bedret lønnsomhet

Lønnsomheten i konsernet er også bedret i 2015, EBITDA er 27,3 mill. kr foran fjoråret hittil i år.

Gyldendals digitale inntekter i første halvår er 156,2 mill. kr, en økning på 24,8 mill. kr (19 prosent) mot fjoråret. Veksten kommer i sin helhet fra Gyldendals heleide områder. ARK fortsetter å ta markedsandeler og øker inntektene i 2. kvartal med 20,4 mill. kr i forhold til fjoråret. Veksten drives av både butikker og netthandel.

Driftsinntektene i forlagshuset GNF ender på 142,8 mill. kr i 2. kvartal, opp 25,4 mill. kr fra 2014. Veksten i forhold til fjoråret er størst innen profesjons- og allmennforleggeriet.

 

Lyden av suksess

Blant de felleseide virksomhetene fortsetter Lydbokforlaget omsetningsveksten, sterkt drevet av digitale lydfiler. Bokklubben og Bestselgerforlaget har omsetningsnedgang.

Inntekter fra digitale forretningsområder utgjør 19 prosent av omsetningen, opp 2 prosentpoeng fra 2014. Driftsresultatet før ordinære avskrivninger for 2. kvartal ble -6,6 mill. kr mot -29,6 mill. kr i fjor. Hittil i år er EBITDA -31,2 mill. kr, hvilket er 27,9 mill. kr bedre enn fjoråret.

Veksten i Gyldendals driftsinntekter, og i særlig grad i driftsresultat, forventes å bli videreført i andre halvår. Den positive utviklingen er drevet av betydelige investeringer i nytt innhold og nye tjenester i årene forut. Samtidig effektiviseres driften, heter det i meldingen fra selskapet.

Normalt har Gyldendal bortimot to tredjedeler av sine inntekter i andre halvår.