Gloria i pengeskvis

VARSLER AKKORD: – Vi har satset for friskt og for bredt, sier Anne Gaathaug.

Allerede sist sommer kom varslene om at det var noen bratte bakker å gå for Gloria forlag: Underskuddet for 2018 landet på hele 2,9 millioner. Dette etter en omsetning på kun 2,4 millioner. Nå viser det seg at også 2019 ble et utfordrende år: I dag sendte forlaget ut melding om at det i nær fremtid vil komme forslag om akkord til forlagets kreditorer. Det skal være snakk om rundt hundre mottakere av dette brevet.

– Dette inkluderer også folk vi ikke skylder penger, men hvor vi har planer om samarbeid eller er i gang med et prosjekt. Vi synes det er ryddig at også de blir varslet, sier forlagssjef i Gloria, Anne Gaathaug. Hun kan ikke gå inn på hvordan et akkordforslag vil kunne se ut. Gloria innførte betalingsstopp fra 17. desember.

Færre årsverk

– Dere startet med tre hoder, som raskt ble seks. Var dette vel friskt og uforsiktig?

– Med fasit i hånd: Ja. Vi var nok litt overmodige. Vi har satset for friskt og for bredt, fastslår Anne Gaathaug. – Men bemanningen matchet de planene og ambisjonene vi da hadde. Det var litt høna og egget for oss.

Hun varsler nedjustering fra 5,6 til fire årsverk. I praksis skjer dette ved at administrasjonssjef Katja Rugaas forlater skuta, mens de gjenværende fem ansatte nedjusterer sine stillingsbrøker. Gaathaug understreker at det ble gjort drastiske grep på lønnssiden allerede i 2019, ved at eierne kun tok ut lønn i to av årets tolv måneder.

«HAR IKKE TRUFFET»: Marit Johansen Storm (t.v.), Anne Gaathaug og Gloria forlag.

«Nødvendige grep»

Det er Kvale Advokatfirma som bistår Gloria i å tilrettelegge for en frivillig gjeldsordning. «Selskapet har stor forståelse for at den oppståtte situasjonen skaper frustrasjon hos kreditorene. Selskapet har et genuint ønske om å løse situasjonen til beste for alle parter, har stor tro på at det er mulig, og arbeider målrettet for å få dette til», står det å lese i brevet som er sendt ut i ettermiddag. Videre: «Det er grunn til å presisere at Selskapet pr. i dag ikke synes å være insolvent. Selskapet konstaterer imidlertid at det vil få likviditetsmessige utfordringer utover vinteren/våren 2020, og det ønsker allerede nå å ta nødvendige grep for å møte disse på best mulig vis.»

Om den faktiske gjelden heter det: «Selskapet hadde pr. 31. desember 2019 gjeld på ca. kr 1 000 000, hvorav ca. kr 600 000 var forfalt. I tillegg kommer royalty og tilbakebetalingen til Norsk kulturråd på til sammen ca. kr 1 600 000, samt innkommet retur.»

– Har ikke truffet

– Vi gleder oss voldsomt til denne høsten, og har store forventninger til flere av utgivelsene våre. De tre første bøkene våre, som kommer til å sendes ut til norske bokhandlere i siste halvdel av juli er alle bøker med stort kommersielt potensiale, signaliserte Anne Gaathaug til BOK365 sist sommer.

Men forlagets kommersielle forventninger til Sarah Hambros sakprosabok Bieffekten, tidsvitneskildringen Krigens arvinger, Helga Hjorths og Torun Lians nye romaner, og den internasjonale bestselgeren Sauebonden Heida, ble ikke oppfylt. Suksess med quizbøker og ikke minst Unni Lindell & Anne B. Ragdes julehefte kunne ikke berge fjoråret for Gloria:

– Vi har ikke truffet med prosjektene våre. Såpass ærlige må vi være, sier salgs- og markedssjef Marit Johansen Storm, som i stor grad «frikjenner» bokhandlerkjedene:

– Vi har hatt god dialog med bokhandlerne, men kampen om kampanjeplassene er beinhard og dyr. Vi har ikke økonomi til å gå inn i den type avtaler, så vi må først sørge for å skape etterspørselen der ute selv.

Innkjøpssmell

Forlaget fikk ytterligere en bratt motbakke å forsere rett før jul, da det ble kjent at flere av Glorias prosjekter ble «nullet» av Kulturrådet. Dermed endte tre av forlagets seks oppmeldte skjønnlitterære utgivelser opp med å ikke bli innkjøpt. I og med at bøkene er oppmeldt i såkalt «kategori 1», ender forlaget opp med å bære tapet for nullingene. Det vil si at de må levere bøker og utbetale royalty, men samtidig tilbakebetale oppgjøret fra Kulturrådet for disse opplagene.

– Det er en tøff belastning for et lite forlag som vårt, sier Anne Gaathaug, som legger til at avslagene kom overraskende på forlaget.

Fremover vil Gloria melde opp bøker i kategori 2, hvor forlaget ikke bærer denne risikoen.

Spisser profilen

Forlagssjef Anne Gaathaug varsler en betydelig spissing av Gloria-porteføljen:

– Vi har nok villet for mye, og vært litt utydelige i profilen. Fra starten var vi nok «litt Kagge i hue», i begrepets beste forstand. Vi er ikke store nok til å gå så bredt, så det er viktig at vi spisser profilen vår fremover.

– Hvordan vil dette arte seg i praksis?

– Med færre skjønnlitterære utgivelser og tyngre satsing på kommersiell sakprosa, sier Anne Gaathaug. – Vi kommer fortsatt til å satse på barnebokseriene våre og de gode skjønnlitterære stemmene vi har løftet frem, men sakprosaen får en mer fremtredende plass. Vi kommer dessuten til å satse på flere samarbeidsprosjekter og oppdragsproduksjon.

ANNE GAATHAUG: – Vi må spisse profilen.

Exit Stordalen

Da Gloria Forlag startet opp forlagsvirksomheten i februar 2018, var det med Petter Stordalens Pilar som deleier. Ekteskapet ble ikke så vellykket og harmonisk som planlagt, og Gloria flyttet ut av Stordalens bryllupssuite før hvetebrødsdagene var unnagjort. Allerede i oktober kjøpte Gloria-gründerne tilbake de 40 prosentene som var eid av Pilar forlag.

Da Strawberry Publishing la frem tallene for 2018, fortalte daglige leder, Ole Bjørn Venås til Finansavisen at tapet på investeringen i Gloria ble tett oppunder 4 millioner kroner.

På investor-jakt

Selv om de allerede har vært gjennom ett ekteskap, utelukker ikke Gloria-gründerne et nytt:

– I denne fasen er det naturlig for oss å se på alle muligheter, sier Gaathaug.

– Også andre investorer?

– Ja. Vi har hatt noen samtaler og er absolutt interessert i å ta en prat med andre som måtte ønske dette.

– Hvilke føringer har dere med tanke på eget eierskap og kontroll?

– Gitt riktig investor er vi åpne for å diskutere det meste, sier Anne Gaathaug.

Trass i den økonomiske turbulensen velger Gaathaug og Marit Johansen Storm å være optimister:

– Vi har fremdeles en voldsom drive og er sterke i troen på dette prosjektet.