Glitrende halvårstall fra Norli

NORLI-TOPP John Thomasgaard.

Svært gode regnskapstall fra Norli etter første halvår 2022.

Norli-kjeden er i støtet. I løpet av årets seks første måneder har omsetningen økt med hele 111 millioner kroner, tilsvarende 22 prosent, i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatet er samtidig kraftig forbedret fra et underskudd på 23 millioner etter første halvår i fjor, til kun 2 millioner i år.

Boksalget økte 15 prosent

Andre halvår er tradisjonelt selvsagt viktigst for bokhandlene. Ser vi på rullerende tall for de siste 12 månedene, får vi et driftsresultat på hele 166 millioner og et resultat før skatt på 105 millioner. Til sammenligning beløp årsresultatet før skatt seg i fjor til 82 millioner kroner.

Norli kjeden består nå av 200 butikker og beregner selv at kjeden nå tar markedsandeler. I første halvår økte antallet bøker solgt med 15 prosent i butikk og på nett. Norli står med dette for nesten 50 prosent av alle allmenn-bøker solgt gjennom norsk bokhandel. I fjor omsatte kjeden for tilsammen nesten 1,5 milliarder kroner. Av dette utgjør boksalget i underkant av 60 prosent.

– Vi er ikke naive

Til Dagens Næringsliv sier administrerende direktør John Thomasgaard at han regner med en viss avmatning og nedgang som følge av rentehevning og kostnadsøkning i andre halvår, men at han ikke tror den blir dramatisk:

– Jeg tror det påvirker boksalget relativt lite at folk får dårligere råd. Det er nok de store investeringene man bremser på. Et puslespill eller en pocketbok har folk alltid råd til. Men vi er jo preget av utviklingen av det generelle konsumet, så når trafikken til kjøpesentrene går ned, da merker vi det også. Så vi er ikke naive. Vi må påregne en viss nedgang, en avmatning, andre halvår.