Gabriel gjør comeback

Magasinet Bokvennen endrer navn og format, og Gabriel Michael Vosgraff Moro (bildet) er tilbake i redaktørstolen – sammen med Brynjulf Jung Tjønn.

Bokvennen Litterært Magasin endrer format fra tidsskrift til avis og bytter samtidig navn til BLA (Bokvennen Litterær Avis).

Medio juni relanseres BLA som litteraturavis. Nye redaktører er for­fatterne og kritikerne Brynjulf Jung Tjønn og Gabriel Michael Vosgraff Moro. Sistnevnte har tidligere vært redaktør for Bokvennen Litterært Magasin i perioden 2010-2014.

BLA designes av Yokoland med illustrasjoner av Tim-Tek. Første nummer inneholder fyldige anmeldelser av utvalgte titler av vårens sakprosautgivelser, diktsamlinger, barne- og ungdomsbøker, essay­samlinger og mattematikkpensum. I tillegg har Heidi Sævareid gjort en grundig lesning av ALMA-prisvinner Meg Rosoff, heter det i en pressemelding fra Bokvennen.

 

– Ser en nedbygging av kritikken

– Tendensen til nedbygging av den seriøse kritikken i norsk dags­presse har særlig rammet den smalere litteraturen, for eksempel lyrikk og bøker for barn og ungdom, sier redaktørene, som mener sjangermangfoldet er truet.

 

Jung_2

BLA-REDAKTØR: Brynjulf Jung Tjønn (Foto: Fredrik Arff / Cappelen Damm)

 

– Det finnes få publikasjonssteder for kritikk av undervisningslitte­ratur. Det er behov for en arena hvor litteraturen blir grundig vurdert og hvor kritikere får mulighet til å gå i dybden og bruke plassen dette kre­ver, påpeker redaktørene, som ønsker å skape en norsk avis inspirert av internasjonale forbilder som for eksempel The New York Review of Books.

 

Nye spalter

I første nummer av BLA presenteres i tillegg nye dikt av Ruth Lillegra­ven, ny tegneserie av Inga Sætre og et svært aktuelt essay om flukt av Simon Stranger, samt en føljetong: Stjernens time av Clarice Lispector. Andre bidragsytere er Sylo Taraku, Geoff Dyer, Lisa Aisato, Hanne Bramness og Håvard Syvertsen. BLA inneholder også flere helt nye faste spalter: Kristine Tofte analyserer, Gyrid Gunnes preker og Olaug Nilssen baksnakker.

BLAs redaksjonsråd består av: Christian Refsum, Hans Petter Blad, Heidi Sævareid, Gyrid Gunnes, Maria Navarro Skaranger, Olav Løkken Reisop, Pål Aasen, Kenneth Moe og Leif Høghaug.

 

(Foto Vosgraff Moro: Ida Skivenes / Aschehoug)