Fritt Ord-millioner til ung formidling

Fritt Ord deler ut over to millioner kroner til litteraturformidling på bibliotek for ungdom. 48 søkere får støtte.

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom. Stiftelsen mottok 116 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 48 søkere.

Til sammen blir det delt ut 2,28 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

 

 

«Nyskapende»

Fritt Ord har prioritert prosjekter de vurderer som nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, skrivekurs, lesegrupper og tegneserieworkshops. Formidlingen vil skje gjennom debatter, forfatterturneer, skolebesøk og festivaler. Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til formidling av litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2015 eller i løpet av 2016.

 

Eksempler på støttede prosjekter:

Lillehammer bibliotek: «Nettliv»

Samtale og debatt for skoleklasser rundt ungdoms liv på nettet med formidling av litteratur om nettvett og nettetikk. Formidlingsprosjektet tar utgangspunkt i forfatter Janne Aasebø Johnsens bøker.

Narvik bibliotek: «Fra Dystopi til blogg»

Møteserie under Vinterfestuka i Narvik, der ungdom inviteres til møter med ungdomsforfattere. Arrangementene omhandler fantasy-litteratur, blogging og fremtidsdystopier.

Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket: «Låtskriververksted»

Låtskriververksted for ungdom mellom 13 og 19 år med fokus på tekstskriving på norsk som del av låtskrivingsprosessen. Deltagerne kurses av profesjonelle artister og verkstedet munner ut i konsertfremføringer.

 

Resten av tildelingslisten finner du her.