Flying start for Strawberry

Fjorårsregnskapet for Strawberry Publishing foreligger og viser solide salgstall for Stordalens forlagshus. Dette i forlagshusets første driftsår etter sjøsettingen.

Årsregnskapet for 2018 viser at Strawberry Publishing allerede har en omsetning på godt over 30 millioner kroner. Morselskapet omsatte alene for 16,3 millioner, mens datterselskapet (75 prosent eiet) Capitana Forlag hadde salgsinntekter på 17,5 millioner.

Med årets kjøp av både Bastion og Juritzen (nå Pioner Forlag), ligger forlagshuset Strawberry Publishing an til å kunne passer 100 millioner kroner i omsetning allerede i år.

Feilskjær til fire millioner

Det koster å starte ny virksomhet. Driftsresultatet for Strawberry Publishing viser et underskudd på 4,5 millioner kroner. Til dette kommer det finanskostnader på 2,3 millioner, slik at bunnlinja blir et tap på 6,8 millioner.

Til Finansavisen forteller daglig leder, Ole Bjørn Venås at det svake resultatet i all hovedsak skyldtes tap i forbindelse med avviklingen av investeringen i Gloria Forlag. Strawberry gikk opprinnelig inn med en emisjon som sikret forlagshuset 40 prosent av aksjene i Gloria, men samarbeidet ble avsluttet etter kun fire måneder da Gloria-aksjonærene kjøpte tilbake aksjene til en langt lavere pris. Venås anslår tapet på investeringen i Gloria til tett oppunder 4 millioner kroner.

Overskudd for Capitana

I krimforlaget Capitana som Stordalen eier sammen med Jørn Lier Horst (25 prosent) gikk imidlertid alt på skinner. Driftsresultatet for forlaget med blant andre, Tom Egeland og Jørn Lier Horst, ble første driftsår på hele 4 millioner kroner.

Til Finansavisen framholder Venås boka «Nullpunkt», skrevet av Horst og Thomas Enger, med et opplag som straks passerer 90 000.

Bestselgere hos Strawberry var biografiene til Petter Northug og Gunhild Stordalen.