– Flott å se at byen lever

– Tett mellom høydepunktene og mye folk. Slik oppsummerer sjefen sjøl, Marit Borkenhagen, årets litteraturfestival på Lillehammer.

– Den største gleden er å se at byen lever og at forfatterne og andre som bidrar på scenene utfordrer, gleder, opplyser, overrasker og provoserer, sier Marit Borkenhagen.

– Festivalens særpreg er størrelsen. Å finne en så stor festival i en liten by som Lillehammer gir publikum og forfattere enestående muligheter til å møtes, oppleve forfattere en har lest og likt, oppdage nye og delta i et fellesskap rundt litteraturen, sier Borkenhagen.

Ennå har man ikke full oversikt over årets publikumsoppmøte:

– Det tar litt tid å få samlet inn publikumstall fra så mange arenaer og arrangementer, så jeg har dessverre ikke endelig tall. Men vi opplevde at arrangementene var godt fylt, ofte mer enn fylt og at publikum var frustrert over å ikke komme inn.

 

espedal crowd b

STINN BRAKKE I: Merethe Lindstrøm og Tomas Espedal på Lillehammer Bibliotek.

 

Voksent og feminint

Hvert år gjennomfører man en publikumsundersøkelse, så festivalen vet nokså mye om sine besøkende. Resultatene antyder en god og robust sammensetning av festivalpublikummet – som geografisk fordeler seg på fire hovedkategorien: Lillehammer (26 prosent), øvrige Oppland/Hedmark (18 prosent), Oslo/Akershus (29 prosent) og andre steder i Norge (24 prosent). De resterende små prosentene er utenlandsgjester.

– Som på kulturarrangementer flest består vårt publikum av flest kvinner: 82 prosent av dem som svarte på fjorårets undersøkelse var kvinner, 18 prosent menn, forteller Borkenhagen.

Barn og unge under 18 år er ikke en del av den nevnte undersøkelsen, men fra publikumstellinger vet man at mer enn 7000 barn og unge deltar på festivalens arrangementer. Aldersfordelingen blant de som har svart på undersøkelsen bekrefter at festivalen har et godt voksent publikum: 22 prosent er 40 år og yngre, 39 prosent er mellom 41 og 50, mens 61 prosent er over 50 år.

 

Strøksnes Svanes

STINN BRAKKE II: Morten Strøksnes og Tor Even Svanes på Café Stift.

 

Full Maihaugsal

– Hva vil du si ble de største programhøydepunktene?

– Det var tett mellom høydepunktene og dermed vanskelig å trekke fram noen få. Litterær festaften har blitt et innarbeidet innslag som i år igjen trakk fulle hus i Maihaugsalen. I løpet av kvelden fikk publikum stifte bekjentskap med anerkjente, yngre amerikanske forfattere, i tillegg til at de fikk overvære et litterært mestermøte mellom Linn Ullmann og Richard Ford. Alt i alt fylte vi Maihaugsalen fire ganger i løpet av festivalen, sier Borkenhagen

– Jeg vil også trekke fram et av de andre arrangementene som var der: med fire forfattere og et band, hvor en gruppe elever fra de videregående skolene i Lillehammer selv hadde jobbet fram programmet. De stod for alt i forbindelse med gjennomføringen, programledelse og det hele. På den måten skapes et engasjement som er viktig for at litteraturen når fram. Ungdommene hadde valgt å ha med Knut Nærum, Sigbjørn Mostue, Tegnehanne og Hans Olav Lahlum, og 700 ungdommer i salen var interesserte tilhørere.

 

Overraskende og slagkraftig

– Enhver publikummer finner sine egne høydepunkter. For min egen del ble det i tillegg den overraskende og slagkraftige performancen Brødet & Eselet v/Gunnar Wærness og Henrik Skotte, Merethe Lindstrøm og Tomas Espedals samtale om litteratur og skriving, og å oppleve Liv Køltzow, Rebecca Dinerstein, Vigdis Hjorth og andre i Ferdigsnakka Live under Banknatta.

– Gjorde dere noen nye grep i år?

– Vi introduserte flere relativt ukjente navn under Litterær festaften. Det fungerte bra fordi det var gode forfattere, som også vet hvordan de opptrer på en scene. Vi gikk ut over Lillehammers grenser ved å arrangere Asylmarsjen 2016, som var en arrangementsrekke som startet i Trondheim og endte opp på Nansenskolen i Lillehammer. Og vi introduserte flere nye programkonsepter for barn og unge, som for eksempel Barnebokbad med barn i programlederrollen.

– Noen nyttige erfaringer dere tar med dere til neste festival?

– Det blir fort fullt og vi må jobbe enda mer for å få publikum til å legge opp festivalløypa si på forhånd og skaffe seg billetter. Og så må jobbe enda mer med systemene våre, slik at vi er helt klare når festivalen begynner og forfattere og publikum begynner å strømme inn på festivalkontoret. Og så er det bra med fint vær!