Flere bruker bibliotekene

 Nordmenn var enda flittigere brukere av bibliotekene i fjor enn året før.

Totalbesøket ved norske folkebibliotek økte med rundt 2,5 prosent fra 2013, viser statistikken.

 

– Bibliotekene og boklesing står utrolig sterkt i Norge. Denne statistikken viser at utviklingen av biblioteket som møteplass allerede er i full gang, uten at utlånet av bøker går ned. Det gir et fantastisk utgangspunkt for den videre utviklingen av bibliotekene som møteplasser og kunnskapssentre, sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre i en kommentar.

Ifølge de nye tallene besøkte hver innbygger folkebiblioteket mer enn fire ganger i løpet av året. Dessuten ble det avviklet mer enn 18.000 arrangementer rundt om i bibliotekene, dette er nesten 3.500 flere enn året før.

 

Nedgang for DVD og CD

Til sammen ble det lånt ut 23,2 millioner bøker og andre medier i 2014, en nedgang på 2,4 prosent fra 2013. Det var utlånet av DVD-er og CD-er som gikk ned, mens det samlede bokutlånet var tilnærmet uendret. Utlånet av skjønnlitteratur for barn hadde en økning på 1,6 prosent, mens utlånet av bøker for voksne gikk noe ned. Imidlertid ble det gjort rundt 250.000 nedlastinger av ebøker, og disse var i hovedsak for voksne.

 

(Bildet: Drammen bibliotek)