Fire forfattere, påske og pasjon

Det er duket for en annerledes litteraturopplevelse i Middelalderparken i Oslo påskeaften. Der urfremfører forfatterne Ingvild Lothe, Tone Hødnebø, Fredrik Høyer og Amalie Kasin Lerstang sine nyskrevne tekster.

Påskeaften er det klart for urfremføringer av 4 skjønnlitterære tekster i Mariakirkeruinen i Middelalderparken. Anledningen er 4–4, et arrangement som er en del av Påske og pasjon. Det er forfatterne Tone Hødnebø, Amalie Kasin Lerstang, Ingvild Lothe og Fredrik Høyer som leser selv sine nyskrevne tekster.

4–4 ble realisert for første gang i 2018 og er en videreføring av forfatterkonseptet 12–12 Gamle Aker som utforsket – stedet Gamle Aker kirkegård og kirke og situasjonen natt til langfredag – gjennom produksjon og urfremføringer av 48 skjønnlitterære tekster i perioden 2014 – 2017. Alle årets forfattere har tidligere deltatt i forfatterkonseptene 7–7 og 12–12.

Speiler evangelietekstene

– Tre kvinnelige og en mannlig forfatter vil delta fordi det speiler beskrivelsene evangelietekstene gir av situasjonen når Jesus utåndet på Golgata; da var det – med unntak av disippelen Johannes – kun kvinner tilstede. Stedet Mariakirkeruinen er, i denne konteksten, fortolket som et tomt rom. I Mariakirkeruinen materialiseres dette gjennom at rommet er en ruin, kan prosjektleder Knut Erik Tveit berette.

Mariakirkens historie fra den på 1000-tallet ble reist som en liten trekirke og frem til den, som en av de største kirkene i landet, ble revet i 1542.

Utforsker stedet og situasjonen

4 4 vil utforske stedet Mariakirkeruinen og situasjonen Påskeaften.

For forfatterne aktiviseres situasjonen i praksis på tre måter:

  1. Markusevangeliet forteller at det var tre navngitte kvinner tilstede under korsfestelsen (Markus 15, 39-41: 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var kommet opp til Jerusalem sammen med ham.)
  2. Påskeaften er et teksttomt rom i Markusevangeliet fordi Påskeaften ikke blir omtalt med et eneste ord. En dimensjon – ved det teksttomme rommet – er tomheten som følger med at Jesus er død.
  3. Mariakirkeruinen blir arena under urfremføringene.

 

Tid og sted er altså påskeaften (lørdag 20. april) Kl. 13.00 i Mariakirkeruinene. på Påskeaften 20. april Inngang fra krysset Bispegata/Dronning Eufemias gate (enden av Barcode). Grunnet byggearbeider er det nå inngang til Middelalderparken kun fra dette hjørnet. Gå så langs vannet innover i parkområdet hvor du finner hovedinngangen til Marikirkeruinen nær enden av vannet.