Fem fikk treårig arbeidsstipend

Thomas Horne, Alf van der Hagen, Tore Skeie, Erika Fatland og Andreas Tjernshaugen.

Erika Fatland, Andreas Tjernshaugen, Alf van der Hagen, Tore Skeie og Thomas Horne er tildelt treårig arbeidsstipend fra Det faglitterære fond.

– Stipendkomiteen har behandlet 37 søknader i år og har kommet frem til fem sterke søkere. Vi mottok flere gode søknader og det var hard kamp om de tilgjengelige stipendene, sier Lan Phuong Le, rådgiver i NFFO.

Stipendbeløpet er på 836 622,- per søker, fordelt på 278 874,- hvert år.

Bok om dyrevelferd

Thomas Horne hadde knapt gått inn for landing da vi ringte ham opp, et par timer etter at beskjeden kom.

– Jeg er en sånn fyr som scorer dårlig på begeistring på sånne personlighetstester, men nå måtte jeg strekke hendene i været og klappe. Eller, det var vel egentlig full jubel og hæla i taket.

Horne som i fjor fikk Brageprisen for Den store klimaguiden, utgitt på Press forlag, stod foran et veiskille dette året.

– Det er nå fem år siden jeg sluttet i fast jobb, og bestemte meg for å satse som forfatter på heltid. Jeg ga meg selv fem år, og hvis ikke det hadde løsna da, ville jeg gå tilbake til en fast jobb igjen. Så dette kom i virkelig rett tid. Det var veldig hyggelig og en veldig fin anerkjennelse å vinne Brage i fjor, men noen penger ble det jo ikke. Nå blir det praktisk mulig å satse videre, jeg er veldig, veldig takknemlig for å få dette stipendet.

– Hvilket bokprosjekt vil komme ut av dette?

– Jeg holder på med en bok om dyrevelferd i matindustrien. Et prosjekt som både jeg og forlaget vil og må bruke lang tid på for å komme grundig nok ned i materien. Nå blir det heldigvis mulig å få til. Så tusen takk! sier Thomas Horne. Begeistret.

Få kvinner

– Vi er glade for at det har vært en kraftig økning i søkertallet, men ser dessverre at det er færre kvinner som har søkt om det treårige arbeidsstipendet i år. Noe som også reflekteres i kjønnsbalansen på de tildelte stipendene, sier Lan Phuong Le.

Dette er første gangen med en utvidet komite på fem medlemmer: Erik Holien, Maria Berg Reinertsen, Katrine Sele, Øyvind Vågnes, Bjørn Westlie. Dette blir den siste runden med Erik Holien og Bjørn Westlie og vi takker for flere år med reflekterte og livlige diskusjoner!, sier Le.