Får pengene til å strømme inn

ØKER: Strømming av bøker står for mye av inntektsøkningen i det norske bokmarkedet. (Foto: Thomas Bethge - iStock)

Bokmarkedet kan takke strømmingen for at allmennbokinntektene økte med 5,1 prosent i fjor. Inntektene fra salg av papirbøker, gikk litt ned.

Inntektene fra strømmetjenester økte med 61 prosent fra 2018, mens e-boksalget hadde en vekst på 21 prosent. Forlagsinntektene fra salg av papirbøker falt med én prosent i 2019. Tilbakegangen finner vi på pocketutgivelser, mens inntektene fra salg av innbundne bøker holder seg stabil.

Dette er hovedtendensene i rapporten om allmenn-bokomsetningen, som Forleggerforeningen presenterte i dag.

Rapporten viser at bokinntektene økte med 5,1 prosent i fjor, men dette er altså den totale allmennbokomsetningen – altså utenom bøker til skole/undervisning og høyere utdanning.

Strømmer opp

Strømmetjenestene tar snart igjen pocketmarkedet når det gjelder å generere inntekter for forlagene. Hvis utviklingen fortsetter, vil det skjer allerede før sommeren. Inntektene fra pocketbøker falt med 7,7 prosent fra 2018 til 2019 til tross for at nyprisen på pocket har økt de siste årene og at den prisen man rabatterer og legger pocket ut på salg fra, er blitt høyere.

Gjennom de to største strømmetjenestene ble det lyttet til 5,2 millioner lydbøker i 2019, sammenlignet med 3,8 millioner året før. Dette gir en økning på 36 prosent.

Strømming spiser også den fysiske lydboka til frokost. Markedet for salg av fysiske lydbøker på cd, var lite fra før og falt med 55,3 prosent. Salget av lydfiler (ikke strømming) falt med 10 prosent.

Utvikling som i Sverige

Norge er ikke alene om tendensene i utviklingen når det gjelder strømming. Den svenske forleggerforeningen har ennå ikke lagt fram sitt årsoppgjør, men tallene fra første halvår i fjor, viser at strømmingen sto for hele økningen

Totalinntektene sto stille, men strømmingen økte med 25,3 prosent i et marked som er enda mer innarbeidet enn det norske. Men i Sverige ble inntektene fra innbundne bøker redusert med 5,3 prosent, mens pocketsalget falt med 6,7 prosent sammenlignet med første halvår 2018.

– Bokmarkedet utvikler seg

– Jeg er veldig glad for å se at bokmarkedet utvikler seg, sier Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen. Han legger til:

– 2019-tallene viser tydelig at det fortsatt er interesse for litteraturen, i en tid hvor medievirkeligheten er i stor endring. Samtidig vet vi at lesevanene er under sterkt press, særlig i visse aldersgrupper. Nå håper vi myndighetene følger opp med en skikkelig satsing på lesing og bøker. Dette vil være av stor betydning for både språket vårt, lesekompetansen og for den offentlige samtalen.