Fagbokforlaget på handletur

Revisorforeningen overdrar forlagsvirksomheten til Fagbokforlaget. Virksomhetsoverdragelsen skjer med virkning fra 1. oktober 2014.

 

– Vi har et sterkt ønske om å videreutvikle og styrke fagboktilbudet til våre medlemmer, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. I et utfordrende marked i endring er det vår klare oppfatning at denne delen av virksomheten utvikles best fremover av en profesjonell fagbokaktør med høy kompetanse og de nødvendige faglige, finansielle og markedsmessige muskler. Vi har stor tro på avtalen som er inngått med Fagbokforlaget, og er overbevist om at dette er den beste løsningen både for våre medlemmer og for Revisorforeningen, sier Hanstad.

 

– Ledende på økonomisk litteratur

– Fagbokforlaget er ledende på økonomisk faglitteratur i Norge og jobber kontinuerlig med å styrke og videreutvikle dette fagområdet, sier forlegger Arno Vigmostad i Fagbokforlaget. Forlagsbøkene til Revisorforeningen styrker vår portefølje innenfor økonomisk faglitteratur og gjør at vi kan tilby medlemmene i Revisorforeningen og andre i interessenter et komplett fagboktilbud innenfor regnskap og revisjon, sier Vigmostad.

Overdragelsen omfatter ikke tidsskriftene Revisjon og Regnskap, Revisor Informerer og ÅrsoppgjørsFacta.

 

Faglig samarbeid

Revisorforeningen og Fagbokforlaget vil ha et nært samarbeid om utvikling av aktuell faglitteratur for Revisorforeningens medlemmer. Blant annet gjelder dette Revisors Håndbok, som alle oppdragsansvarlige medlemmer fortsatt vil motta i både papir- og elektronisk utgave.

– Fagkompetansen og engasjementet i Revisorforeningen og blant deres medlemmer er svært høyt. Fagbokforlaget ønsker å videreutvikle faglitteraturen i tett samarbeid med Revisorforeningen og deres medlemmer, avslutter Vigmostad.