Er du en lesserwisser?

Pandemien preger nyordene i språket både hos oss og våre svenske naboer. Engelskmennene ga opp å kåre årets nyord etter "et seismisk språkår".

Her hjemme kåret Språkrådet koronaen til årets norske nyord. Sju av ti nyord har direkte eller indirekte tilknytning til coronapandemien, som: koronaen, holde meteren, nødlandslaget (B-landslaget vi sende til Nations League-avslutningen på grunn av norske smitteregler), flate ut kurven, sprite, koronerulling og kohort. De øvrige nyordene på den norske Topp 10-listen var statsforvalter (det nye stillingsbetegnelsen for fylkesmann), lyshare (eksempelvis lysstripe rund listen på innsiden av løpebane som fartsindikator i løpsøvelse) og melaninrik.

Corona-preget hos söta bror

Også den svenske nyordlisten var preget av pandemien med ord som coronaanpassa (tilpasse seg situasjonen for å unngå spredning av coronpaviruset), coronahälsning (hilsemåter i corona-perioden), covid-19, hungerpandemi (sult forårsaket av coronasituasjonen), immunitetspass, klustersmitta, R-tal, självkaranten, social distansering, superspridare, turistkorridor (avtale som muliggjør feriereiser mellom to land med lavt smittenivå) og tvåmetersregeln.

«Seismisk» språkutvikling

– Ikke siden andre verdenskrig har en hendelse satt like store spor i det svenske ordforrådet. Hvis man regner alle mulige og umulige sammenstillinger med corona og covid, er det snakk om godt over tusen ord, sier Språktidningens sjefredaktør Anders Svensson til Sveriges Radio.

Samme utfordring har britene hatt, kan The Guardian rapportere. Oxford English Dictionary har denne gang konkludert ned at de ikke kommer til å velge ett Årets ord, og beskriver språkutviklingen som «seismisk».

Gullår for hobbyepidemiologer

Mange av de andre svenske nyordene hadde også slektskap til pandemien, men var samtidig mer generelt anvendbare: Som eksempelvis en lesserwisser – en person med begrenset kunnskap, som forklarer et fenomen for en som vet mer. På sett og vis beslektet med hobbyepidemiolog – en person som uten ekspertkunnskaper uttaler seg skråsikkert om coronapandemien. Og kanskje bidrar til infodemi – global spredning av skadelige rykter. Grepet med å snu på flisa, a la lesserwisser, er også brukt i nyordet underturisme – en situasjon der antall besøkende er for få til at turistavhengige steder kan klare seg.

Boomer og cirkulent

Midt blant alle de corona-relaterte, var det også flere svenske nyord som var løsrevet fra pandemien. Her er et knippe:

Boomer: middelaldrende, eller eldre, personer.

Cirkulent: person som sverger til bærekraftig konsum, fortrinnsvis ved gjenvinning.

Cli-fi: kunstnerisk sjanger knyttet til klimaspørsmål.

Kanskeman: mann som ikke vil engasjere seg fullt og helt i et forhold.

Krympflation: redusert innhold i en forpakning uten at prisen reduseres tilsvarende.