–Kritikken er viktig

Thomas Winje Øijord mener Eirik Jensens politi-kritikk er en viktig del av selvbiografien «På innsiden», som i går gikk rett inn på førsteplassen på Boklista.

–Eirik kommer med mye kritikk av politiet og hvordan Oslo politiet er organisert i dag, og det er en viktig del av boken. Jeg synes kritikken er konstruktiv. Han peker ikke bare på feil, men presenterer løsninger og gir noen forslag til hvordan det kan bli bedre, sier Thomas Winje Øijord. Det er han som har ført politimannens selvbiografi i pennen.

Fotografen og forfatteren kom inn i prosjektet etter Dagblad-journalist Anders Mølster Galaasen. I går gikk boken Eirik Jensen: På innsiden. Historien om mitt politiliv (Kagge) rett inn på førsteplassen på Boklista for generell litteratur.

 

Alvorlig og tankefull

–-Jeg kjente som de fleste andre kun til Eirik gjennom media. Historien hans er veldig interessant, det var det første jeg tenkte da jeg hørte om boken, og det har vært ekstremt spennende å arbeide med ham. Eirik har stått for det mest vesentlige i utviklingen av norsk informantarbeid, og han har skapt nye og viktige politimetoder som for eksempel dialogmodellen, forteller Øijord.

–Hva var førsteinntrykket ditt av ham da dere møttes ansikt til ansikt?

–Jeg oppfattet Eirik som alvorlig, tankefull og preget av omstendighetene og de voldsomme endringene i livet. Vi har hatt mange møter hvor vi har diskutert og jeg har intervjuet. Vi har sendt sider frem og tilbake mellom oss, så har vi møttes på nytt og tatt ting opp igjen.

 

Tok vare på egenarten

Det var viktig for forfatteren at Eiriks personlige stemme skulle komme godt frem i boken:

–Eirik har en god måte å fortelle på, og en egenartet måte å snakke på, og når vi har sittet og snakket sammen har jeg tatt vare på ord, uttrykk og formuleringer som viser hans særpreg, forklarer Øijord.

Han og Jensen brukte mye tid på bokens oppbygging og hva som skulle tas med i den.

–Strukturen er først og fremst kronologisk med noen nåtidsplan i bokens begynnelse, midten og slutten. Eirik har hatt en utrolig spennende karriere, og den beveger seg fra A til B. Det var bare å nøste den opp, så blir det en spennende historie i seg selv, mener Øijord.

 

Taktskifte

Øijord forsøke å finne en kjerne i det Jensen har jobbet med.

–Jeg har sett på hvilke avdelinger Eirik har vært innom i løpet av politikarrieren, og så har jeg prøvd å finne fortellinger og anekdoter fra de ulike avdelingene som best mulig beskriver egenarten der. Når Eirik er en del av Omega og tilbringer mye tid ute på gaten, har teksten en mer «hands on»-tilnærming. Når han blir leder er det mer fokus på strategi og metode. Det var viktig for oss at boken hadde et taktskifte mellom disse periodene, forklarer Øijord.

 

org_Eirik_Jensen_HØY

 

Unikt og personlig

I et intervju med BOK365 skrøt Jensen av Øijords arbeid.

–Jeg har sendt ham en mail og takka for at boka blei som den blei. Det er hans skyld, ikke min. Han er uhyre god til å skrive, og det betyr mye for meg, sa Jensen.

Øijord er opptatt av å understreke at dette er Jensens utgivelse, ikke hans:

–Jeg er veldig glad for at jeg har fått jobbe med boken. Det har vært givende, men jeg tror at det først og fremst er Eiriks unike historie og unike personlighet som gjør boken så bra.  Jeg har bare bidratt med et håndverk, sier Øijord.