prosjektleder Petter Henriksen i NAOB FOTO Svein Nordrum.

NAOB-nettbrett2