– En farlig utvikling

SKEPTISK TIL MELLOMMENNENES ØKTE MAKT: Morten Hesseldahl. (foto: Vebjørn Rogne)

– I stedet for å ta en debatt rundt en bok, noe som ville vært normalt tidligere, blir vi møtt med at en bok ikke skal utgis, at disse holdningene ikke skal publiseres. Det er en farlig utvikling, sier Morten Hesseldahl, forlagsdirektør i danske Gyldendal.

– Gyldendal ble skapt samme år som vi fikk trykkefrihet i Danmark og sensuren ble hevet for 250 år siden. Forlaget er sprunget ut av hele opplysningstanken. Det er dette vi skal føre videre i en ny tid. Det som for meg «skriker til himmelen» er når noen ikke ønsker å ta en diskusjon i offentligheten om synspunkter man er uenige i, men forlanger synspunktene forbudt, sier Morten Hesseldahl, forlagsdirektør i danske Gyldendal, i et større intervju i det ferske nummeret av Bok & samfunn, som bringer et dypdykk i dansk bokbransje.

Bok & samfunn møter Hesseldahl i vakre historiske omgivelser i Klareboderne i København – kanskje de mest forlagshistoriske omgivelsene man finner her i Norden. I gamle dager het det Tranens Kvarter. Tranen i Gyldendals logo stammer fra grunnlegger Søren Gyldendals signetring, og vi finner den også på veggen utenfor forlagshuset – med en sten i sin løftede klo. Dette er et gammelt symbol på årvåkenhet. Faller tranen i søvn, vil stenen falle og vekke fuglen.

ÆRVERDIG JUBILANT: Dansk Gyldendal.

Utenkelige holdninger

I år runder ærverdige danske Gyldendal altså et kvart tusen år. Gyldendal-direktøren går til jubileumsåret både med ærbødighet og med en viktig historisk bør å bære:

– Vår oppgave som forlag er å sørge for å utgi bredde og sørge for å gi utgivelsene gjennomslagskraft også i vår tid. For 25 år siden var Gyldendal en stor autoritet. Ga forlaget ut en bok hadde den per definisjon en berettigelse. I dag stiller alle spørsmål ved autoriteter. Du må være beredt til å ta debatter, til å ta kjempediskusjoner. Og fighte mot holdninger som ville være utenkelige for noen år siden, som at «denne boken skal dere ikke utgi». I stedet for å ta en debatt rundt en bok, noe som ville vært normalt tidligere, blir vi møtt med at en bok ikke skal utgis, at disse holdningene ikke skal publiseres. Det er en farlig utvikling. I stedet for å debattere holdninger, ber man om at holdningene ikke skal være der, sier Hesseldahl.

I det ferske nummeret at Bok & samfunn finner man intervjuer med en rekke danske bokbransjeprofiler, i tillegg til en omfattende corona-status for bokbransjen både nasjonalt og internasjonalt.