– En ansvarsfraskrivelse

Leder i Foreningen !les Wanda Voldner mener arbeidet for å øke barn og unges leselyst bør vurderes politisk, ikke kunstfaglig.

Foreningen !les er blant tiltakene som tidligere har fått støtte under post 74 i kulturbudsjettet, i likhet med blant annet Bjørnsonfestivalen og Leser søker bok. I Solberg-regjeringens budsjettforslag er denne posten avviklet, og bevilgningene på 12,7 millioner kroner skal i stedet skje gjennom Norsk kulturfond (post 55).

 

– Jeg mener det er en fraskriving av ansvar å flytte så mye penger over i Norsk kulturfond, sier leder i Foreningen !les Wanda Voldner.

Voldner understreker at Foreningen !les opplever å bli godt ivaretatt av Kulturrådet som faglig institusjon. Slik foreningen leser budsjettet, regner de med å få omtrent samme støtte som i dag.

 

– Bør vurderes politisk

Likevel mener hun arbeidet med å øke leselyst blant barn og unge aller helst burde hatt sin egen plass i statsbudsjettet, og være noe som det var opp til politikerne å prioritere.

– Arbeidet vi gjør, bør vurderes politisk, ikke kunstfaglig. Vi står bak de eneste nasjonale lesetiltakene vi har i Norge for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Aller helst skulle vi ha satt i gang slike tiltak også i barneskolen, sier hun.

 

– Signal til kommunene

Ellers gleder Voldner seg over forslaget om økte bevilgninger til bibliotekene.

– Det er et veldig positivt signal til alle kommunebudsjettene som kommer, og jeg håper kommunene følger det opp. Samtidig kan man spørre seg hvor hensiktsmessig det er å lyse ut 20 millioner som prosjektmidler. Jeg skulle ønske at man også hadde noen langsiktige nasjonale strategier, og håper dette er noe den nye nasjonalbibliotekaren vil gripe tak i.