Dobloug-prisen til Hjorth og Torvund

POET OM POETAR:Helge Torvund vel ut fem bøker som har vore viktige for han.

Vigdis Hjorth og Helge Torvund ble tirsdag kveld tildelt Dobloug-prisen under åpningen av Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Prisen består av et kalligrafert diplom og 200 000 svenske kroner.

«Aktivistisk forfatterskap»

Vigdis Hjorth er en av båre mest kjente forfattere med mer enn 30 bøker på samvittigheten og et stort antall priser og utmerkelser.

Om Hjorth skriver juryen blant annet: «Denne forfatteren har utvist et aktivt, nær sagt aktivistisk forfatterskap som stadig har utvida feltet sitt, hun har aldri vært forutsigbar, aldri likegyldig i møtene med kjærligheten, med samfunnet hun beskriver, med livsvilkåra karakterene i bøkene hennes plasseres i.»

Fikk pris: Vigdis Hjorth. Foto: Agnete Brun

«Fylt til lippene av et verkelege»

Lyrikeren Helge Torvund, som i flere år har vært «diktlærar» på Diktkammeret, blant annet her på BOK365, har skrevet en rekke diktsamlinger og tidligere mottatt blant annet Nynorsk litteraturpris og Samlagsprisen.

Om Torvund sier juryen blant annet: «Helge Torvund har gjennom nesten tretti diktsamlingar gjennom fire tiår frå slutten av 1970-talet, og gjennom stor aktivitet elles i teneste hos orda vist at han først og fremst er lyriker. Denne lyrikaren skriv i eit av sine tidlege dikt at han er «fylt til lippene av det verkelege», og det er ikkje tvil om at den unge lyrikaren høyrde til blant dei som skreiv konkrete dikt, som var til stades i verda.»

Fikk pris: Helge Torvund

Dobloug-prisen
Dobloug-prisen ble opprettet i 1938 på grunnlag av en testamentarisk gave fra den norske forretningsmannen Birger Dobloug til Svenska Akademien. De opprettet da et fond i Doblougs navn.

Den norske Dobloug-komiteen arbeider på vegne av Svenska Akademien, som godkjenner komiteens forslag til prismottakere. Den norske komiteen besto i år av forfatteren Mona Høvring, som representerer Den norske forfatterforening, professor i nordisk litteraturvitenskap Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo, og Hans H. Skei, pensjonert professor i litteraturvitenskap, som representerer Det norske Videnskaps-Akademi.

I fjor var det Steinar Opstad og Linn Ullmann som fikk prisen.